Såld

Utanför Bollnäs

Skogsfastighet utanför Bollnäs
Areal: 25 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Obebyggd skogsfastighet om 24 hektar produktiv skogsmark fördelad på tre skiften.

Budgivning

Högsta bud 2 100 000 SEK

Virkesrik och talldominerad fastighet fördelad på tre områden om totalt ca 24,6 hektar mark, varav 23,8 hektar produktiv skogsmark. Skifte 1 är beläget i Eriksnäsbo, skifte 2 mellan Sunnansjö och Mödänge och skifte 3 söder om Flugbo vid Getberget. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 000 m³sk vilket ger medelförråd om 209 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på medelålders och äldre skogar, varav ca 2 500 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jaktmöjligheter i flera viltvårdsområden.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier