Budgivning pågår!

Uvås

Åker och skog
Areal: 52 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2023
Virkesrik skog och åker med brukningscentrum ca sju km öster om centrala Järvsö. Jakt i vvo.

Med närhet till centrala Järvsö finns denna egendom inkluderande både skog och åker. Knappa 18 ha åkermark samlad kring brukningscentrum. Virkesrik skog fördelad på flera skiften i närområdet. Skog finns i de flesta åldersklasser på fastighetens knappa 30 ha produktiva skogsmark. Byggnaderna på brukningscentrumet är i dåligt skick. Jakt i Järvsö Östra viltvårdsområde om ca 19 500 ha.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Uvås

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

En ladugård finns uppförd i trä på delvis murad grund med tegeltak, till byggnaden finns en vidbyggd höloge. Tillbyggt till ladugården finns även en murad mindre byggnad med betonggolv. Utöver ladugården finns på brukningscentrum ytterligare tre byggnader samt en stensatt jordkällare. Samtliga byggnader har bristande underhåll och är i sämre skick.

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På brukningscentrum finns ett bostadshus i 1 ½ plan på torpargrund. Takbeklädnad av plåt, stomme av trä med fasad av liggande brädpanel. Kopplade tvåglasfönster. På nedervåningen finns farstu, hall, kök, allrum samt två sovrum. Utöver det även en toalett med tvättmöjligheter. Övervåning med liten hall och två sovrum samt ett oinrett rum. Ett av sovrummen med vedkamin. Byggnaden är i dåligt skick. Enskilt vatten och enskilt avlopp, avlopp ej godkänt. Uppvärmning med vattenburna radiatorer från kökspanna samt elelement.

Bostaden har en boyta av 63 m² med en biyta av 39 m² enligt taxeringen.

Energideklaration

Saknas. Eventuella vidare frågor besvaras av mäklaren.

Driftskostnader

Kontakta mäklaren för mer information.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i augusti 2023 av Johan Pålsson Areal. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 29,9 ha fördelat på 6 skiften. Utöver detta finns även en vallruta på Nyvallen som är ca 800 m2. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 4 351 m³sk vilket ger ett medelförråd om 146 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn. Medelboniteten är skattad till 5,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 190 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 45% tall, 37% gran och 18% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

På fastigheten finns en mindre kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelning 2 som är 0,1 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Åker- och betesmark

Åkermarksarealen uppgår i skogsbruksplanen till 17,9 ha. I dagsläget är hela arealen i vall. Marken finns samlad i ett sammanhängande område kring brukningscentrum.

Marken är muntligt upplåten till en brukare men är fri för köparen från odlingssäsongen 2024.

Registrerade naturvärden

Avdelning 31 (0,4 ha) är av Skogsstyrelsen registrerad som nyckelbiotop. Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 19 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68. Älgjakten bedrivs i fyra jaktlag. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området. Jakträtten är inte upplåten.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Fiske

Fastigheten är beläget i Järvsö FVO. Se mer information på hemsida: https://jarvsofvo.se/

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning i form av en kolningsanläggning finns registrerad på fastigheten. Fornlämningen är lokaliserad vid den norra gränsen av skiftet öster om Kalvsjön. Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se.

Vägar

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar för väg. Ljusdal Nordsjö Ga:1, vägar (berör skiftet öster om Kalvsjön) som förvaltas av Nor-Nordsjö Östra vägsamfällighet, Ljusdal Stensvallen Ga:1, vägar (berör skiftet öster om Kalvsjön) som även den förvaltas av Nor-Nordsjö Östra vägsamfällighet och Ljusdal Uvås Ga:2, vägar (skiftena väster om Kalvsjön) som förvaltas av Uvåsvägarnas samfällighetsförening. Troligen har även vallrutan på Nyvallen del i den vägsamfällighet som berör denna.

Visning

Visning av Fastighetens byggnader sker fredagen den 3 november efter anmälan till mäklaren. Övrig visning sker efter överenskommelse med mäklaren. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föränge 9:2

Ägare

Per Olov Holmstrand Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,9 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 17,9 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 52,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 546 000 kr
Skogsmark 1 807 000 kr
Tomtmark 203 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Bostadsbyggnader 374 000 kr
Summa: 2 959 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två pantbrev om totalt 110 000 kr uttagna. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Förvärvstillstånd söks av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier