Vådsjön

Skog vid sjö
Areal: 35 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 680 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2022
Lättillgänglig skog i ett skifte

Skogsfastighet i ett skifte belägen vid Vådsjön och Fjällberg i västra delen av Leksands kommun. Fastighetens landareal är ca 35 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 27,9 hektar och domineras av skogar under 40 år. Virkesförrådet är uppskattat till strax över 1 500 m³sk.

Fastigheten är belägen väster om Siljansnäs längs Vådsjöns sydvästra strand och nås genom skogsbilväg som leder fram och igenom området. Möjlighet till jakt inom Fjällbergets jaktlag.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Vådsjön

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Fredrik Mikaelsson, Skogsbyrågruppen, i juli år 2019 därefter har skogsbruksplanen tillväxtberäknats av Skogsbyrågruppen med teoretisk tillväxt till och med år 2022.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 27,9 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 528 m³sk vilket ger ett medeltal om 55 m³sk per hektar. Trädslagen fördelar sig med 78 % tall, 6 % löv och 16 % gran. Medelboniteten beräknas till 3,6 m³sk per hektar.

Biotopskydd

Inom fastigheten finns ett biotopskydd. Området motsvarar ungefärligen avdelning 7 i skogsbruksplanen, vilket där utgör ”övrig mark” och ingår inte i den produktiva skogsmarken.

Byggnad på ofri grund

Ett mindre område om ca 260 m² är upplåtet till Fjällbergs jaktlag. Byggnaden tillhör jaktlaget. Arrendeavtalet är upplåtet tom år 2068.

Jakt

Jakten är upplåten till Fjällbergs jaktlag som totalt disponerar ca 1 400 hektar i ett sammanhängande område. Fastighetsägare erbjuds möjlighet att gå med i jaktlaget. Jaktlaget har byggnader för slakt och möjlighet till övernattning på jaktmarken. Kontaktperson är Göran Englén, Siljansnäs.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Siljansnäs Fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Klockarberg 17:1

Ägare

Yunus Emre 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,9 ha
Impediment 4,2 ha
Övrigmark 3,2 ha
Vatten 4,2 ha
Summa: 39,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 289 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Skog med restriktion 16 000 kr
Summa: 326 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier