Valla Skattegård, del av

Välarronderad åkermark mellan Tåkern och Vättern.
Areal: 79 ha
Kommun: Vadstena
Objektstyp: Åker
Prisidé: 28 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/5 2022
Del av Valla Skattegård omfattande ca 78 ha välarronderad åkermark utbjudes till försäljning. Markområdet fördelas på fyra rationella skiften, jordarna har en mycket god avkastningsförmåga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (11)

Foto: Johan Westman Dickson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda åkermarken vid Valla Skattegård uppgår totalt till ca 77,93 ha. Marken är mycket välarronderad och arealen fördelas på totalt 4 rationella skiften om ca 38 ha, 17 ha, 13 ha respektive 10 ha. Jordarna är överlag lättare moränleror med inslag av mindre något styvare partier, avkastningsförmågan är mycket god. Markerna är täckdikade med slang och dräneringen fungerar väl. Markerna har under en lång tid brukats konventionellt med en klassisk slättväxtföljd, årligen har naturgödsel spridits på markerna. Man har även odlat morötter och dill på en mindre del av arealen.

Utskiftet ned mot Tåkern berörs av Tåkerns Regleringsföretag som avser hela Tåkern. Vidare finns en andel i Valla Regleringsföretag som avser den lokala regleringen avseende utskiftet vid Tåkern och mark i anslutning till detta skifte. Stamfastigheten Valla 7:1 har en andel i regleringsföretaget om 30,14 % som kommer överföras på en ny ägare av det saluförda markområdet.

Marken ligger inom tidigare region 1 för gårdsstöd och stödrätter motsvarande åkerarealen ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag. Åkermarken är fri att bruka för köparen från och med den 14 mars 2023.

Jakt

Jakten är fri för en köpare från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt är främst rådjur och övrigt i trakten förekommande småvilt.

Övrigt

Inom gårdens utskifte vid Tåkern finns en mindre ekonomibyggnad uppförd i trä. Denna byggnad är av mycket enkel karaktär.

Rättsförhållande

Fastighet

Vadstena Valla 7:1, del av

Ägare

Peter Karlsson 1/1

Areal

Enligt egen uppmätning i Metrias kartprogram SeSverige uppgår det totala landarealen till ca 78,87 ha.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varmed något beslutat taxeringsvärde inte finns att tillgå.

Inteckningar

Med markområdet följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Valla Skattegård, del av och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning