Budgivning pågår!

Vallåsen

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 172 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/9 2023
Lättillgänglig och mycket slutavverkning.

Budgivning

Budgivare 1 9 300 000 SEK 2023-09-04   kl. 21:48

Med fin arrondering och bra tillgänglighet. Virkesförråd 22 600 m³sk varav 13 900 m³sk är slutavverkningsbar skog. På fastigheten finns en nyupprustad skogsbilväg som håller en mycket hög standard.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Vallåsen

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus från 1930-talet som de senaste åren har använts som fritidshus. Uppförd i regelstomme. Det finns ingen el eller vatten indraget. Samtliga eldstäder fungerar i huset.

Bottenvåning:
Hall. Stort kök med vedspis och enkelt slaskavlopp för diskvatten. Mindre sovrum. Vardagsrum med gasolkamin.

Övervåning:
Två stora sovrum med vedkamin.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns även ett äldre gårdshus uppförd i timmerstomme med stora reparationsbehov. Äldre ladugård uppförd i timmer. Det finns även ytterligare byggnader i form av vedbod, härbre, lekstuga, utedass och hundgård.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Vallåsen 1:7 är en skogsfastighet med äldre enklare byggnader belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två skiften med bra arrondering. Total areal på 172 ha varav ca 151 ha är produktiv skogsmark. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2023 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Boniteterna är medelgoda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 295 till ca 420 m.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 49 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ganska jämn med en förskjutning mot äldre skog. Totalt virkesförråd är ca 22 600 m³sk där 13 900 m³sk är slutavverkningsbar skog.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt

Det finns 3 st registrerade fångstgropar på fastigheten. Dessa är utmärkta på skogskartan.

Vägar

På fastigheten finns en helt nyupprustad skogsbilväg som håller en mycket hög standard.
Fastigheten ingår i Tunåsens Samfällighetsförening. Utdebitering sker vid behov.

Jakt

Säljarna önskar behålla jakträtten på fastigheten till 2030. I dagsläget jagar man på egen mark samt på grannfastigheten Vallåsen 1:4 som tillsammans är drygt 300 ha. Tilldelning 1 vuxen och 1 kalv.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected].​

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Vallåsen 1:7

Ägare

Kennet Gejbo 1/4
Christer Jonsson 1/4
Roger Jonsson 1/4
Sören Gejbos dödsbo 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 150,7 ha
Skogsimpediment 15,8 ha
Inägomark 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 1,1 ha
Summa: 172,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 19 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Skogsmark 4 312 000 kr
Skogsimpediment 30 000 kr
Summa: 4 363 000 kr

Inteckningar

Detta pantbrev är förkommet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vallåsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vallåsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier