Vallerås

Skog efter Gravbergsvägen. Produktiv skogsmark om 39 ha.
Areal: 46 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2018
Obebyggd skogsfastighet som delvis är belägen längs vägen till Gravberget, ca 10 km nordväst om Malung. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 39 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten domineras av tall och har goda förutsättningar för att producera tallvirke av god kvalité.

Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad, fältarbetet utfördes sommaren år 2011 av Per-Anders Gilius, Skogsstyrelsen. Därefter har skogsbruksplanen ajourförts efter säljarens uppgifter samt tillväxtberäknats med sju års teoretisk tillväxt. Ingen fältkontroll har utförts.

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en produktiv skogsmarksareal om 39,4 hektar med ett virkesförråd om ca 3 200 m3sk. Andelen tall är hela 90%. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,7 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av ett antal sumpskogar. Fastigheten är närbelägen till Gravån, området runt Gravån är naturvärde.

Jakt

Jakträtten är upplåten på obestämd tid och utan ersättning.

Fiske

Fiskerätten är upplåten på obestämd tid och utan ersättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Vallerås 46:1

Ägare

Alexander Denev 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,4 ha
Myr/kärr/mosse 7,5 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 48,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 563 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Summa: 582 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 448 500 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Malung-Sälens kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Vallerås och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning