Valles i Vikarbyn

Välbestockad gård med jordbruksmark i direkt anslutning till gården.
Areal: 74 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 700 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2018
Valles är en känd Gård i Dala-Husby. I många år restes en kolmila i direkt anslutning till gården. En fin kolarkoja ligger i direkt anslutning tillsammans med ett flertal mindre byggnader.
Fastigheten Mangårdsbyggnad behöver omvårdnad, Ett flertal ekonomibyggnader. En välbestockad gård med 10 500 m³sk, varav det mesta är slutavverkningsmogen volym.
Det stora åkerskiftet ligger i anslutning till brukningscentrat. Jakträtt och fiskerätt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

1 ½- planshus utan källare. Byggt 1920. Timmerstomme. Fasad i stående träpanel, plåttak, kopplade tvåglasfönster och englasfönster med innanfönster.
Ej vatten eller avlopp indraget till byggnaden. Vatten finns draget till gårdsplanen och ladugården.
Nedre plan består av kök med vedspis, kökskammare, sep.wc (förpackningstoalett), sovrum med vedkamin, skrubb under trapp, hall, förrådsutrymmen mm.
Övervåning: Inredningsbar kallvind. Taxerad Boyta: 75 m², Biyta:50 m². Byggyta 85 m².

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad

Uthus byggt i lösvirke, uppmurad fd. ladugård. Plåttak. Vidbyggd festlokal. Byggnaden inrymmer fd mjölkrum (tvättstuga, dusch, varmvattenberedare),
äldre ladugård(sågverk), loge, höskulle, förrådsutrymmen mm. Byggyta 335 m².

Sädesmagasin

Byggt i timmer/lösvirke. Plåttak. Vidbyggt sommarrum, förrådsutrymmen. Byggyta 80m² + 22 m²

Uthus

Byggt i lösvirke, timmer, plåttak. Byggnaden innehåller vedbod, snickarbod, förråd, sommarkök, kammare. Byggyta 95 m².

Skog och mark

Inägomark

Enligt Skogsbruksplanen är det 29 ha jordbruksmark som hör till gården.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller naturvärden. Källa: SeSverige

Jakt

Fastigheten ingår i Husby södra viltvårdsområde.
Jakten är utarrenderad till 20190630. Arrendeavgiften för 2018/2019 tillfaller säljaren.
Kontaktperson och jaktledare är Jan Grankvist, Svinö, 0225 621 23. Areal ca 4 400 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i Hedemora Fiskevårdsområde.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 43,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 10 516 m³sk, vilket motsvarar ca 244 m³sk/ha.
Av trädslagen har tall 36 % av virkesförrådet medan gran har 54 % och lövträd har 10%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 268 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson augusti 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

HEDEMORA VIKARBYN 1:12

Ägare

Johan Valfrid Johansson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,1 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Inägomark 29,0 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 75,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 753 000 kr
Åkermark 327 000 kr
Tomtmark 98 000 kr
Bostadsbyggnader 162 000 kr
Ekonomibyggnader 60 000 kr
Summa: 3 400 000 kr
För mer information se prospekt!

Försäljningssätt

För mer information se prospekt!

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning