Vallsta

Välskött skogsfastighet i Vallsta om 47 ha med ca 4 700 skogskubikmeter. Jakt i vvo om ca 14 000 ha.
Areal: 47 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2020
Talldominerad skogsfastighet i Vallsta med växtliga gallrings- och röjningsskogar. Fastigheten ingår i Arbrå Västra vvo om ca 14 300 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2020. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 47,1 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 4 700 m³sk vilket ger medelförråd om 100 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 59%, gran 26% samt löv 15%. Fastigheten har sin tyngdpunkt i växtrkraftiga gallrings- och röjningsskogar. 63 % av arealen utgörs av yngre gallringsskog och 27 % av äldre röjningsskog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Skifteslag

Fastigheten har del i (2,1%) Vallsta by skifteslags samfällighetsförening som förvaltar ca 240 ha mark varav ca 225 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om ca 24 800 m³sk. Skifteslaget står för de delägande fastigheternas årliga vägavgifter. Kontaktperson och ordförande i skifteslaget är Per Westberg tfn 070-6445773.

Vägar

Fastigheten ingår i Arbrå-Galven samfällighetsförening (Vallsta Ga:2) som förvaltar de vägar som skogsmarken berörs av. Vägavgiften betalas av skifteslaget.

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Västra vvo om ca 14 300 ha. Området är uppdelat på 3 älgjaktslag men småvilt jagas på hela området.
För mer information och kontaktuppgifter se deras hemsida: http://arbravastravvo.se/
Jakten är tillgänglig för ny ägare from 1/7 - 2021.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller registrerade naturvärdesobjekt.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS VALLSTA 6:5

Ägare

Dag Anders Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 47,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 487 000 kr
Summa: 2 487 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 300 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning