Välskött skog i Lyrestad

Skogsskifte om drygt 30 ha, beläget ca 5 km nordost om Lyrestad.
Areal: 30 ha
Kommun: Mariestad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 600 000 SEK
Skogen domineras av välslutna, gallrade och röjda bestånd, huvudsakligen utgörandes av barrskog på bördig mark. Virkesförrådet uppskattas enligt nygjord skogsbruksplan till ca 5 300 m3sk och medelboniteten är beräknad till 9,1 m3sk. Skiftet är tillgänligt via vägar i öster och norr samt en mindre skogsbilväg mitt på skiftet.

Försäljningen avser del av registerfastighet och omfattar ej någon byggnation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 30,3 ha. Merparten av skogsmarken utgörs av välskött barrskog med gran som det dominerande trädslaget. Skogsbeståndet finns fördelat i åldersintervallet 0 - 60 år, vilket ger goda förutsättningar för en hög framtida tillväxt. Skogen är välskött och saknar nästan helt behov av åtgärder inom de närmsta åren. Skogsmarken finns samlad i en välarronderad figur som delas i två skiften av den gamla banvallen. Mycket goda drivningsförhållanden med direkt anslutning till bilvägar i öster och norr. Marken är huvudsakligen frisk, med inslag av något mindre område med blötare mark. Nuvarande ägare har nyligen avverkat ett par stormskadade betånd om sammanlagt 3,3 ha. Denna kalmark överlåtes till köparen att föryngra efter eget önskemål.

Virkesförrådet bedöms enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgå till ca 5 300 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på ca 175 m3sk/ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplanen har bedömts till 9,1 m3sk och den löpande tillväxten till 224 m3sk/år. Av det totala virkesförrådet utgör tall 33 %, gran 45 %, och löv 22 %. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 730 m3sk, varav ungefär hälften som gallring och hälften som föreslagen slutavverkning.

Information kring skogstillståndet är hämtad från bifogade utdrag ur skogsbruksplan, upprättad under februari 2019.

Jakt

Fastigheten erbjuder marker med tillgång av flera jaktbara viltarter. Jakträtten är muntligen upplåten till 2020-06-30 med en årlig intäkt om 2 400 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

MARIESTAD SLÄTTEVALLA 11:4

Ägare

Yngve Ottosson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 30,4 ha

Taxeringsvärde

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Välskött skog i Lyrestad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning