Vängel stuga

Stuga med eget skogsskifte
Areal: 33 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 275 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2022
Fritidsboende med jakt och rekreation samt god växande investering i den tillhörande skogen.

Med det tillhörande skogsskiftet erbjuder denna fastighet en attraktiv möjlighet för såväl fritidsboende med jakt och rekreation, samt god växande investering. Fritidshuset är välhållet och har fin utsikt över sjön. Skogsskiftet som utgör ca 32 ha består uteslutande av yngre tillväxtskog. Fastigheten ingår i Vängels viltvårdsområde som förfogar över ca 4 350 ha.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vängel stuga

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fritidshus

Skidstahus uppfört 1988 på torpargrund med stående träpanel. Stugan är inredd med storstuga med kökspentry, ett sovrum och badrum. Plåttak (nytt sedan 5-10 år sedan) och fönster av typ kopplade tvåglas. Uppvärmning via direktverkande el. Enligt säljaren så finns en gammal fuktskada som är åtgärdad för 5-10 år sedan då man bytte isolering och förbättrade ventilationen av grunden. Då byttes även ytskikt i badrummet.

Kökspentryt utrustat med elspis, diskbänk, kylskåp och fläkt. Badrummet inrymmer wc, handfat, varmvattenberedare samt duschhörna.

Kommunalt vatten och avlopp.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 15 000 kr/år.

Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. Uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Sovstuga

Timrad stuga uppförd på plintar med fönster av typ kopplade tvåglas, shingeltak. Stugan har ett sovloft.

Timrad stuga uppförd på plintar med fönster av typ kopplade tvåglas, plåttak. Uppvärmning via direktverkande el. Stugan har ett sovloft.

Ekonomibyggnader

Verktygsbod

Byggnaden uppförd i trä med stående träpanel på plintar, shingeltak. Inrymmer förråd.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av Tomas Malmqvist, Norra skog, den är sedan uppräknad med tillväxt till dags datum av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 27,2 ha och har ett virkesförråd om 1 421 m³sk där all skog är yngre än 40 år. Trädslagsblandning med i huvudsak tall, men även viss andel gran och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Vängels viltvårdsområde som förfogar över ca 4 350 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår enligt säljaren i Vängel FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Bofors 1:31 och Vängel 3:12

Ägare

Per Ola Eriksson Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,2 ha
Impediment 5,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 33,1 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 182 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier