Vängel

Större skogsfastighet
Areal: 436 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/8 2023
Vackert belägen gård med boende, skog och åker. Skog om 356,1 ha, 57 555 m³sk, och jakt i VVO.

Möjlighet att förvärva en större virkesrik skogsfastighet med praktisk boende och tillhörande ekonomibyggnader, belägen i Vängel i Strömsund. Fastigheten som utgörs av 436 ha har ett virkesförråd om 57 555 m3sk och en årlig tillväxt om hela 1 911m³sk. Den växande skogen är talldominerad och utgörs till största del av växande gallringsskog med god tillväxt. Fastigheten är belägen ca 23 km rakt norr om Ramsele och ca 40 km öster om Strömsund. Gård med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader av olika karaktär. Total areal om ca 436 ha, varav ca 365 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 57 555 m³sk varav 39 900 m³sk utgörs av G1 skog och 10 400 m³sk utgörs av äldre skog. Fastigheten ger rätt till jakt i viltvårdsområde om 4 350 ha.

Fastigheten med dess höga virkesförråd och lantliga boende lämpar sig väl
för den som söker:

– Större fastighet som investering/placeringsmöjlighet med hög årlig förräntning med hjälp av den fina årliga tillväxten
– Lantligt och trevligt boende med ändamålsenliga ekonomibyggnader, allt i gott skick
– Kombinerat med dess rekreationsmöjligheter med jakt, fiske och boende med sjöutsikt

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vängel

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus uppfört i tegel 1957 på gjuten källare. Huset som ger ett gediget intryck är i 2 plan med källare och inrett med en lägenhet per våning. Plåttak med typ tegelprofil samt fönster av typ 2-glas. Uppvärmning med jordvärme samt vedpanna till vattenburet system. Huset håller enligt fastighetstaxeringen en boarea om 210 m².

Planlösning
Entréplan med hall där golvet och trappan till övervåningen är i italiensk marmor, ljust och luftigt kök med vedspis, kylskåp, elspis, diskmaskin och fläkt. Vardagsrum/sal med öppen spis och utgång till inglasad altan/uterum med golvvärme, sovrum och badrum med kakel och klinkers på golv och väggar, golvvärme. Inrett med wc, tvättställ och duschhörna. Genomgående klinkersgolv på entréplan med golvvärme förutom i vardagsrum där det är parkettgolv.
Övreplan med hall, kök med elspis, fläkt, kylskåp och vedspis, vardagsrum med parkettgolv och öppen spis, utgång till altan, två sovrum och badrum med plastmatta i golv och väggar. Inrett med wc, tvättställ och duschkabin.
Källare med hall, pannrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.

Uppvärmning
Vattenburet system från jordvärme samt vedpanna i källaren. Övriga värmekällor är vedspisar samt öppna spisar, dock är dess ej eldade i på många år.

Vatten och avlopp
Eget vatten från borrad brunn. Vattenfilter som nuvarande ägare byter några gånger varje år.
Avlopp via trekammarbrunn, nytt sedan 2 år.

Radonkoll utfördes 2007, inga anmärkningar.

Fiber är på gång att grävas in.

Energideklaration

Beställd.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 86 000 kr per år, fördelade enligt följande:
El (uppvärmning och hushållsel) – 65 000 kr
Sophämtning – 4 000 kr
Försäkring – 17 000 kr

Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Gråa stugan

Rustikt timmerhus, troligtvis uppfört i slutet på 1800-talet. Grund av huggen natursten och plåttak, med typen tegelprofil. Huset är i 2 plan med övervåningen delvis oinredd.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnaden uppförd 1980 i betong på gjuten platta. Ladugårdsbyggnaden är inredd med mjölkrum och djurdel med 34 båsplatser samt tillhörande ungdjursboxar. Mjölkmaskin komplett förutom tank. Hydraulisk utgödsling, dock ej använd på 10 år. Hjulgående balrivare. Utgång till ladan som innehar gjuten platta och har fungerat som hö/vedförråd, telfer i osäkert skick. Två foderfickor/silos.

Maskinhall

Byggnaden är uppförd i trästomme med plåttak. Maskinhallen är fd plansilo. Verkstad med golv av betongplatta. El.

Maskingarage

Byggnaden är uppförd i trästomme med plåttak. Portar på framsidan. Fasadsidor av trä och bakvägg av plåt. Jordgolv. El.

Härbre

Klassiskt härbre i två våningar. Uppfört i timmer med eternittak och grund av natursten.

Loge

Uppförd i timmer med plåttak och grund av natursten.

Bergmans stuga

Uppförd i timmer med plåttak och grund av natursten.

Loge vid Vängelnäset

Det finns en loge nere vid Vängelnäset som är timrad med tak av plåt.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2022 av Thomas Sandin. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 356,1 ha och har ett virkesförråd om 57 555 m³sk varav 39 918 m³sk är G1. Skogens huggningsklassfördelning visar på en klar förskjutning mot växande gallringsskog i huggningsklassen G1 med en god årlig tillväxt om 1944 m3sk. Vidare visar skogsbruksplanen att fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 165 m3sk/ha och en medelbonitet om 5 m3sk/ha. Talldominerad (49 %) följt av gran (34 %), löv (17%) och contorta (4 %). Genomgående bra ordnat med vägar som ger god tillgänglighet.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 9 ha. Säljaren har ett avtal om markberedning av denna areal med Höglands sågen där säljaren står denna kostnad. Det finns även behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder, utom ovannämnda markberedning, som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns ett fornminne benämnd boplats på fastigheten. Det finns idag annars inga registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Vängels viltvårdsområde som förfogar över ca 4 350 ha.

Fastigheten innehar två jakträtter då arealkravet för full köttlott är 175 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per tillträdesdagen om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår enligt säljaren i Vängel FVO.

Vägar

Fastigheten har del i Bofors vägförening, Vängels vägsamfällighet samt Brånmyrvägens vägförening.

Avtal

Avtal finns för kommunikationsledning i mark (fiber). För kopia av avtalet kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Vängel 1:36, 1:42

Ägare

Jan Olof Torgny Lundgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 431,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 356,1 ha
Myr/kärr/mosse 34,4 ha
Berg/hällmark 2,3 ha
Inägomark 30,0 ha
Väg och kraftledning 4,1 ha
Övrigmark 7,4 ha
Vatten 2,4 ha
Summa: 436,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 144 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Skogsmark 6 277 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Ekonomibyggnader 139 000 kr
Bostadsbyggnader 330 000 kr
Summa: 6 971 000 kr

Inteckningar

Det finns 3 penninginteckningar till en total summa om 1 249 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier