Vännäs

Obebyggd skogsfastighet norr om Överkalix. Jakt i VVO.
Areal: 152 ha
Kommun: Överkalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 850 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2022
Strax norr om Överkalix i Vännäsberget ligger denna obebyggda skogsfastighet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 9 936 m3sk och virkesförrådet utgörs till största delen av tallskog. Älgjakten på fastigheten ingår i Vännäs viltvårdsområde vilka jagar på 10 918 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Norrbotten
Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (12)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 101,1 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 9 936 m3sk med en trädslagsfördelning om 75% tall, 15% gran och 10% löv. Medelbonitet 3,2 m3sk.

Jakt

Fastigheten ingår i Vännäsbergets viltvårdsområde om totalt 10 918 ha. Vilka hade en tilldelning på 20 vuxna och 20 kalvar under 2021.

Rättsförhållande

Fastighet

Överkalix Vännäs 2:21

Ägare

Mats Vennberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 152,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,1 ha
Myr/kärr/mosse 42,7 ha
Impediment 13,0 ha
Summa: 156,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 266 000 kr
Skogsimpediment 50 000 kr
Summa: 1 316 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Överkalix kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning