Vakran

Obebyggd skogsfastighet med 58 hektar produktiv skogsmarksareal.
Areal: 75 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2019
Obebyggd skogsfastighet söder om Vansbro med gräns mot ån Vakran. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 58 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 3 800 m³sk. Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god åtkomst från skogsbilväg. Över fastigheten har en skogsbruksplan upprättats. Skogsbruksplanen har framställts av Foran Forest i juli år 2017. Ett års teoretisk tillväxtberäkning har utförts.

Enligt skogsbruksplanen finns 58 hektar produktiv skogsmark med en medelbonitet om 4,4 m³sk per ha och år. Virkesförrådet är bedömt till 3 776 m³sk vilket ger ett medeltal om 65 m³sk per ha och år. Tall utgör 91% av virkesförrådet, gran 7% och resterande del löv.

Längs Vakran i södra delen av fastigheten finns en kojruin enligt Skog & Historia registret.

Nyckebiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten. Längs Vakran finns ett naturvärde registrerat.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra jvf.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Myrbacka 1:350

Ägare

Ingrid Kilander 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,0 ha
Skogsimpediment 16,5 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 75,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 485 000 kr
Skogsimpediment 49 000 kr
Summa: 534 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Vakran och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning