Vansjö

Fin fastighet om 40,7 ha i 4 skiften
Areal: 40 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2020
Fin fastighet om 40,7 ha i 4 skiften. Åkermark om 10,9 ha och produktiv skogsmark om 28,6 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 4 400 m³sk varav ca 2 000 m³sk är i avverkningsbar ålder.
Fastigheten har god vägtillgänlighet. Jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (17)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker och bete

Fastighetens inägomark är belägen med god vägtillgänglighet i större sammanhängande skiften. Arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,9 ha. På marken odlas spannmål och vall. Ca 7,7 ha av åkermarken är upplåten i arrende. Arrendet är uppsagt och arrendeförhållandet upphör 30 september 2021.

Skogsmark

Arealen produktiv skogsmark uppgår till 28,6 ha.
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Kjell Pettersson under juni 2020. Virkesförrådet bedöms uppgå till 4 491 m³sk vilket ger medelförråd om 157 m³sk/ha.
Ca 2 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 62 %, gran 28 % samt löv 10 %.
För mer information om skogstillståndet se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Natur och kultur

Fastighetens åkermark berörs av ett hyttområde registrerad som fornlämning och en övrig kulturhistorisk lämning i form av fyndplats. Inga kulturminnen, nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade. Källa Se Sverige

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning kommer ej att utföras.

Jakt

Fastigheten ingår i Vansjö-Svensbo jaktlag. Jakt bedrivs på ca 250 ha.
Marken är registrerad inom älgskötselområde och kronviltsområde.
Kontaktperson: Jonny Holmberg, 070 226 3346

Fiske

Fastigheten äger rätt till fiske inom Vansjöns Fvo, Vansjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Vansjö 9:1

Ägare

Anna Ihrfors Wikström 1/3
Robert Ihrfors 1/3
Emelie Ihrfors 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Inägomark 10,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 40,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 335 000 kr
Skogsmark 1 682 000 kr
Summa: 2 017 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 260 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning