Varpaliden Karlskoga

Strax söder om Tidaholm ligger Varpaliden Karlskoga. Gården omfattar ca 10 ha mark som huvudsakligen täcks av virkesrik skogsmark, men också med småbrutna inägor som lätt kan tas i bruk igen.
Areal: 10 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 450 000 SEK
Visning:
17/5 2019
Vänligen kontakta mäklaren för att anmäla ert deltagande i visningen.
Byggnationen är enklare och består av en mindre bostad med tillhörande uthus samt en välhållen ladugårdsbyggnad. En lämplig fritidsgård för den som vill bedriva skogsbruk och annan verksamhet i egen regi. Dessutom med bekvämt avstånd till Tidaholms tätort.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Byggnad i 1 plan med en boarea om ca 54 kvm enligt taxeringsinformationen. Bostaden är uppförd på torpargrund med stomme i timmer/trä och utvändigt beklädd fasad av eternitplattor. Fönster av typen enkelglas med innanfönster och på taket ligger betongpannor som är utbytta under senare tid. Uppvärmning sker via vattenburet system från kökspanna som även är utrustad med elpatron. Enskilt vatten från gårdens brunn och enskilt avlopp till trekammarbrunn. Det är oklart om avloppsanläggningen är godkänd eller ej. På andra sidan om landsvägen går kommunalt vatten och fiber förbi byggnaden. Bostaden har en enklare inredning med hall och badrum till höger. I badrummet finns wc, handfat, duschplats och tvättmaskin samt vv-beredare och vattenpump. Kök med elspis/ugn samt kökspanna,
kyl/frys, diskbänk m.m. Markplan utgörs även av två inredda rum. Oinredd vind med lucka från badrummet.

Då bostaden under det senaste året har stått obebodd, saknas relevanta och aktuella uppgifter på driftskostnader. Bostaden kommer ej att energideklareras av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Välhållen ladugård med gjutet golv i merparten av byggnaden. Djurdelen är bevarad som ett separat utrymme, men används idag för förvaring. Logen är rejäl med högt i tak och tre portar utmed framsidan. Magasinsdel med gjutet golv i markplan och ett magasinsloft med trägolv. Slutligen ett utrymme för vedförvaring på brädgolv.

Garage

Uppförd på betonggolv med väggar och stomme i trä samt eternittak. Byggnaden inrymmer garageplats för en bil.

Redskapsbod m.m.

På tomten, strax bakom bostaden finns en mindre redskapsbod på betonggolv och med väggar/stomme i trä samt eternittak. På gaveln finns även ett utedass samt ett mindre förråd.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarksarealen uppgår till ca 6,8 ha och återfinns kring fastighetens byggnation med god tillgänglighet och i lättdriven terräng. Skogen domineras av äldre och virkesrika bestånd med gran och tall som huvudsakliga trädslag. Då skogen ej brukats aktivt under lång tid har flera avdelningar utvecklat flera skikt med varierande ålder och dimensioner. Öster om landsvägen finns områden med mer lövinslag där asp och björk är vanligast förekommande. I nordost finns ett gallringsbestånd av tall. Virkesförrådet är okulärt uppskattat till ca 1 900 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 280 m3sk/ha. Detta är betydligt över snittet för området och vittnar om att fastigheten håller ett stort avverkningsmoget virkesförråd. Det föreligger behov av underröjning och gallring i vissa delar av fastigheten. Observera att skogsbruksplan saknas varför medelbonitet, trädslagsfördelning m.m. ej redovisas.

Inägomark

Fastigheten omfattar ca 2,9 ha inägomark som tidigare nyttjats till åker- och betesmark. Denna mark ligger obrukad sedan flera år tillbaka och börjar bitvis beväxas med lövskog. Inägomarken är ej upplåten och överlåts till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten saknar EU-stödrätter.

Jakt

Jakträtten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

TIDAHOLM MADÄNG 1:25

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,8 ha
Inägomark 2,9 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 10,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 244 000 kr
Åkermark 150 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Tomtmark 205 000 kr
Bostadsbyggnader 160 000 kr
Ekonomibyggnader 34 000 kr
Summa: 856 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 46 800 kr
För ytterligare information se prospektet.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För ytterligare information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Varpaliden Karlskoga och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning