Vårtberg

Skog och åker i Västerdalarna.
Areal: 35 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2020
Skogsmark norr om Dala-Järna och ett mindre åkermarksskifte strax utanför samhället. Den produktiva skogsmarken uppgår till 33 hektar med överlag yngre skogsinnehåll.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

I Nordanåker och söder om riksvägen finns ett mindre skifte bestående utav främst åkermark. Areal mätning i samband med skogsbruksplaneläggningen anger åkermarksarealen till 1,4 hektar.

Skogsmark

Skogsmarksskiftet är beläget i Vårtberget längs skogsbilväg. Vidare är skiftet dominerat av yngre tallskogar. Enligt en av Mellanskog upprättad skogsbruksplan har fastigheten en produktiv skogsmarksareal om 33,2 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 926 m³sk, vilket ger ett medeltal om 58 m³sk per hektar. Medelboniteten beräknas till 4,2 m³sk per ha och år. Den årliga tillväxten bedöms förnärvarande till 110 m³sk. Skogsbruksplanen framställdes i juni år 2018 och har därefter inte tillväxtberäknats.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop, den berör avdelning 1, skifte 2.

Jakt & Fiske

Jakt
Fastigheten är upplåten till och belägen inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening. Fastigheten är belägen inom Järna fvof.

Byggnader

De byggnader som finns på fastigheten ingår inte i denna försäljning. Säljaren kommer att förbehålla sig rätten att nyttja dessa områden och byggnader. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Nordanåker 3:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 35,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 479 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 23 000 kr
Summa: 505 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 4 900 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i Vansbro kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning