Väster-Svartåsen

Virkesrik skog i Väster-Svartåsen
Areal: 174 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2022
Fin fastighet med hög årlig tillväxt och egen jaktstuga på marken! 140 ha produktiv skog, 21 242 m³sk och goda jaktmöjligheter.

Fin virkesrik fastighet med hög årlig tillväxt och egen jaktstuga på marken! Fastigheten har mycket stor andel växande gallringsskog med hög tillväxt, men även betydande volym äldre avverkningsmogen skog. Bra arronderad i ett sammanhängande område, och belägen vid Väster-Svartåsen, strax söder om Oviksfjällen och rakt väster om Svenstavik. Totalt virkesförråd om 21 242 m³sk, varav 11 716 m³sk är G1 skog och 8 508 m³sk är S1 och S2 skog. Hög årlig tillväxt om hela 827 m³sk och genomsnittligt virkesförråd om 151 m³sk/ha. Total areal om 174 ha varav 140 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är välskött och har god tillgänglighet med anslutande väg och egen väg inpå marken. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 500 ha.

Fastigheten bör ses som ett mycket fint alternativ om man söker:
– Investering/Kapitalplacering, med växande gallringsskogar med god årlig tillväxt, som gör att fastigheten volym ökar varje år oavsett konjunkturläget
– Betydande volym äldre avverkningsmogen skog för direktuttag vid finansiering och täckande av löpande kostnader
– Goda jaktmöjligheter i naturskön miljö med närhet till Oviksfjällen

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Väster-Svartåsen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Charmig jaktstuga uppförd i timmer. Stugan inrymmer storstuga med vedkamin, samt kök med matplats, vedspis och köksdel. Tak av betongtegel och kopplade tvåglasfönster. Stugan har en byggyta om ca 50 kvm samt till det en altan om ca 12 kvm. Sommarvatten finns samt förberett för att koppla in ex elverk. Det finns även ett utedass samt en vedbod.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Folke Lindblom, FP planer. Skogsbruksplanen visar på en virkesrik fastighet med stor andel växande gallringsskog. Fastigheten har en mycket god årlig tillväxt om hela 827 m³sk. Till detta finns även 8 500 m³sk som är avverkningsmogen skog. Fastigheten har en produktiv areal om 140,7 ha och ett totalt virkesförråd om 21 242 m³sk varav 11 716 m³sk är G1 skog och 8 508 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten är grandominerad (44 %) följt av tall (23 %), contorta (23 %) och löv (10 %). Genomsnittligt virkesförråd är 151 m³sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Väster-Svartåsens jaktlag som förfogar över en areal om ca 500 ha. Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag, angränsande jaktlag alt ansöka och registrera marken för egen jakt. Småviltjakten har bedrivits på samma areal.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen. För mer information kring jakten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bynom 2:7

Ägare

Conny Bylander 1/3
Irene Jutman 1/3
Johnny Roland Johannes Bylander 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 140,7 ha
Impediment 32,2 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 174,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier