Västerängs gård

En stadsnära oas med komplett ridanläggning.
Areal: 29 ha
Kommun: Huddinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2019
En stadsnära oas i Huddinge med en komplett ridanläggning och 29 hektar mark inom Orlångens naturreservat. Västerängs gård har inga närliggande grannar och med cirka 5 minuters bilfärd in till Farsta strands tunnelbanestation är gården unik i sitt slag. Markerna, som består av 19 hektar skogsmark och 8 hektar inägomark sluter sig runt gårdscentrum i ett enda skifte med betesmark och skog i ett vackert böljande landskap. Mindre bostadshus byggt 1930 samt bland annat stall med 12 boxar, ridhus, ridbana och verkstad. Försäljningsobjektet består av två registerfastigheter varav den ena ägs och försäljs till juridisk person, den andra till privatperson. Välkommen till Västerängs gård.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (28)

Foto: Victor Vretlund, Areal och Sandra Eglite

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört år 1930 på en höjd och har vacker utsikt över omgivningarna, kring huset finns flertalet ekar som ramar in tomten. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion i ett och ett halvt plan, boarean uppgår enligt fastighetstaxeringen till 50 kvm vilka fördelar sig på tre rum och kök samt duschrum och toalett.

Entré in till hallen med dörr till duschrummet och ingång till köket med äldre men funktionell inredning samt matplats. Från köket nås toaletten och in till höger ligger vardagsrummet. En trappa i hallen går till övervåningen med två sovrum varav det ena är uppdelat i två sektioner.

Bostadshusets byggnadssätt är trästomme som vilar på en gjuten torpargrund. Fasaden är beklädd med liggande träpanel som är rödmålad. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Uppvärmningssättet är direktverkande el samt en luftvärmepump. Vatten tas från en djupborrad brunn med vattenfilter. Avloppet sker via sluten tank med slamtömning och infiltration.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad och kommer ej upprättas eller bekostas av säljaren.

Driftskostnader

Hushållsel, uppvärmning 6 000 kr/år
Sophämtning 1 000 kr/år
Försäkring 2 500 kr/år
Slamtömning 2 400 kr/år

Området

Området där gården är belägen är mycket naturskönt samtidigt som det är tätortsnära med bra förbindelser via tunnelbanan vid Farsta strand. Några minuter bort finns Ågesta golfklubb med 18-hålsbana. I och kring naturreservatet finns flertalet leder, utsiktsplatser, kulturhistoriskt intressanta lämningar och ett rikt djurliv med förekomst av flertalet ovanliga arter.

Ekonomibyggnader

Stora stallet

Det stora stallet är beläget ett stenkast från bostadsbyggnaden, tillsammans med övriga ekonomibyggnader. Det är inrett med sju boxar längs en stallgång och förvaringsutrymmen. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och vilar på en gjuten grund, invändigt är golvet gjutet. På taket ligger korrugerad plåt. Byggnadsarean uppskattas till 175 kvm.

Lilla stallet

I vinkel till Stora stallet ligger det lilla stallet med fem boxar, foderrum, två skötspiltor samt övriga utrymmen. Invändigt är golvet gjutet. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och vilar på en gjuten torpargrund. Byggnadsarean uppskattas till 120 kvm.

Ridhuset

Ridhuset är uppfört 2010, byggnadsmåtten är cirka 15 x 30 meter och har god belysning i form av lysrörsarmaturer. Byggnaden är uppförd med trästomme och fasaden är beklädd med träpanel. På taket ligger korrugerad plåt. Underlaget i ridhuset är av icke miljöskadligt restgummi. Strax utanför ridhuset finns paddocken.

Paddock/volt

Paddock med underlag av återvunnet, icke miljöskadligt restgummi om 20 x 40 meter samt en intilliggande volt om cirka 20 x 20 meter. Paddocken är belyst.

Garaget

Garage inredd med bil-lyft och verkstad. Uppförd i träkonstruktion på gjuten grund. Fasaden är beklädd med träpanel. På taket ligger korrugerad plåt. I en utbyggnad finns ett mindre utrymme som använts som kontor och lager. Garaget värms upp med hjälp av en luftvärmepump. Uppskattad byggnadsarea 90 kvm.

Tälthall

Tälthall som tidigare varit helikopterhangar, används numera till foderförvaring. Gjuten grund med asfalterat golv med tältduk spänd över stålställning med stor skjutport på ena gaveln.

Ladan

Före detta ridhus, numera lada för förvaring, uppförd i träkonstruktion som vilar på grund av gjutna plintar. På taket ligget korrugerad plåt och invändigt är golvet grusat. Byggnadsarean för ladan uppskattas till 325 kvm.

Sadelkammare

10-fotscontainer inredd som sadelkammare med kodlås.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till 8 hektar och ligger väl samlad runt gårdscentrum, de består av god betesmark som idag brukas som beteshagar. Markerna är väldränerade och hagarna är stora och rationella. Inom naturreservatet är det förbjudet att sprida växtnäring.

Skogsmark

Skogsmarken tillhörande Västerängs gård uppgår till 18 hektar enligt fastighetstaxeringen. Skogen är naturskön med omväxlande berg och dalar med företrädesvis blandskog med både barr och löv. Ingen skogsbruksplan finns för skogsmarken. Skogsbruk inom naturreservatet får bedrivas men skötseln av skogen skall syfta till en varierad och tilltalande miljö för friluftslivet samt gynna biologisk mångfald, dessutom ska eken särskilt gynnas.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på försäljningsobjektet.

Jakt

Jakten är i dagsläget upplåten men kommer att vara tillgänglig för ny ägare från och med tillträde. På markerna finns förekomst av bland annat rådjur, vildsvin och älg.

Fiske

Försäljningsobjektet har andel i fiskesamfälligheten Orlångsjö FS:1, vilken gäller fiske i sjön Orlången.

Övrigt

En ledningsrättsförrättning pågår med syfte att flytta befintlig kraftledning inom förefintlig kraftledningsgata. Ärendenummer hos Lantmäteriet är 197011. Arbete kommer att genomföras med start hösten 2019 och ledningsgatan kommer att utökas något samt mindre ledningsarbeten att utföras.

Förhandsbesked på bygglov för ersättning av bostadsbyggnaden på Västerängs gård är inskickad till kommunen, men något besked har ännu inte lämnats. Kontakta mäklaren för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Huddinge Orlångsjö 1:8, Orlångsjö 1:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,2 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

I fastigheten Huddinge Orlångsjö 1:8 finns åtta penninginteckningar uttagna om totalt 1 100 000 kr. Penninginteckningar saknas i fastigheten Huddinge Orlångsjö 1:9. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd avseende fastigheten Huddinge Orlångsjö 1:9.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Västerängs gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning