Västeraspby

186 ha i ett skifte
Areal: 186 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/9 2023
Välskött ungskogsdominerad skogsfastighet i ett skifte med god årlig tillväxt om 930 m³sk. Fastigheten är en fin investering och kapitalplacering med uteslutande ung- och gallringsskogar där den goda tillväxten årligen ökar volymen och värdet på fastigheten.

Fastigheten Västeraspby 9:11 ligger ca 15 km norr om Kramfors med närhet till flera skogsindustrier. Fastigheten är i ett skifte och genom fastighetens kuperade marker finns bra tillgänglighet genom skogsbilvägar som går över skiftet. Skogsmarken är bördig och bjuder på mycket god årlig tillväxt med stor andel gallrings- och röjningsskogar. Fastigheten är välskött och ägaren har under senaste året bland annat ungskogsröjt ca 26 ha. Totalareal om 185,5 ha med andel produktiv skogsmark om 172,2 ha där största delen är skog i huggningsklassen G1 och R2. Totalt virkesförråd om ca 22 000 m³sk. Trevlig mindre stuga finns på fastigheten belägen på Djupdövelsberget med fin utsikt över omgivningarna och tjärnen Djupdöveln som ligger på fastigheten.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Västeraspby

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Mats Jernström genom SCA. Skogsbruksplanen är justerad utifrån uppgifter från säljaren på de avverkningar och övriga åtgärder som skett på fastigheten efter inventeringen. Volymen har räknats upp med 3 års tillväxt.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 172,2 hektar med totalt virkesförråd om ca 22 000 m³sk, vilket ger ett medeltal om 128 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 930 m³sk per år. Boniteterna är relativt goda med blåbär som vanligaste markvegetationstyp och ligger på 4,7 m³sk/ha. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Höjden över havet varierar från 20 m upp till 180 m på högsta höjd. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 48 % av virkesförrådet, tall 33 % och löv 19 %.

Största andelen är gallringsskog om 56 % (97 ha) med ett virkesförråd om ca 18 200 m³sk. Övrig skog består av röjningsskog om 21 % (35,6 ha) och skog som uppnått slutavverkningsbar ålder, S1, S2 och S3 om 12% (20,1 ha) med ett virkesförråd om ca 2 400 m³sk samt K2 om 11 % (19,1 ha). Det finns även ett mindre ett område om 0,4 ha som är bedömt som kalmark K1. Andelen yngre skog än 20 år är 27 % (49,3 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Fastigheten är välskött och ägaren har senaste åren ungskogsröjt ca 26 ha. Säljaren har även underöjt 3,4 ha inför gallring. Det finns enligt skogsbruksplanen skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering av 0,4 ha, hjälpplantering av 1,1 ha, återväxtkontroll av 7,6 ha samt röjning av 9 ha under planperioden.

Avdelningarna 85, 87, 90, 92 skall grönrisplanteras med gran och skall utföras av SCA hösten 2023 eller under 2024. Pengar för planteringen är avsatt hos SCA och kostnaden för planteringen står säljaren för.

Naturvärden

De finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. I skogsbruksplanen finns det avsatt områden som NO som delvis har höga naturvärden. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns två kända områden med fångstgropar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Häxleden går över fastigheten och är en led där kvinnor som var misstänkta för häxeri var tvungna att vandra under det stora oväsendet i Sverige 1675.
Leden går från Torsåkers kyrka till Häxberget eller även kallad för Bålberget.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Älgskötselområde. Jakten bedrivs genom Aspby jaktlag genom ca 12 jägare och man jagar över ca 2 500 ha. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare. Jaktledare Mats Andersson 070-250 33 36.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Vägar

Fastigheten har andel i Lagåsvägen/Åstjärnsvägens vägsamfällighetsförening (Kramfors Dals-Ärsta Ga:7) skogsbilväg som går över fastigheten på västra delen av fastigheten. Vägen är uppdelad i två delar Lagåsvägen där fastigheten har 14,1 % i andel och förlängning av vägen som heter Åstjärnsvägen där fastigheten har 1,9 % i andel.

Bom vid skogsbilvägens början kan vara låst, kontakta fastighetsmäklaren ifall ni skall titta på fastigheten.

Förnärvarande inga årliga kostnader för Lagåsvägen/Åstjärnsvägen utan utdebitering sker vid behov. Planerad åtgärd för vägen är uppgrusning av vägarna.

Hamptjärnsvägen går in på fastigheten i östra delarna. Förnärvarande inga årliga kostnader utan utdebitering sker vid behov.

Hamptjärnsvägen går ut på Klenvägen men fastigheten har inte del i Klenvägen. Skall det ske transporter av virke från fastigheten får man betala avgift till Klenvägen.

Stuga och grillplats

På Djupdövelsberget har säljaren byggt en liten mysig stuga med grillplats. Stugan är uppförd i stilen A-frame i planktimmer och tak med shingel av takpapp och smälter in mycket bra på berget. Platsen är mycket trevlig med utsikt över området samt tjärnen Djupdöveln. Stugan är inte riktigt färdigställd men kan lätt färdigställas med kamin och övernattningsmöjligheter.

Det finns även en enklare stuga i sämre skick efter skogsbilvägen.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Bergstaten

Bergmästaren har beviljat Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd över ett större område där fastigheten ligger inom efter koncessionsmineraler som nickel, koppar, guld, silver, platina, palladium, kobolt, zink och bly över ett större område där fastigheten ligger inom. Undersökningstillståndet gäller i 3 år från 9 december 2022 till 9 december 2025.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Västeraspby 9:11

Ägare

Lars Fredriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 182,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 172,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Berg/hällmark 5,0 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 2,3 ha
Vatten 1,2 ha
Summa: 185,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 5 388 000 kr
Summa: 5 388 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 3 672 426 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Västeraspby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Västeraspby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier