Västergrängsjö

Växtlig skogsfastighet
Areal: 181 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2022
Obebyggd, virkesrik skogsfastighet i norra Hälsingland.

Norr om Bergsjö ligger dessa skogsskiften på sammanlagt 176 ha produktiv skogsmark med skog väl fördelat mellan åldrarna. Fastighetens åtta skiften är växtliga och virkesrika med ett medelförråd på 216 m³sk/ha. Vägnätet är väl utbyggt för de flesta av skiftena. Jakt i viltvårdsområden.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Västergrängsjö

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad 2017 av Gnarps Skogsvård AB. Planen har därefter uppdaterats i fält 2022 av Nils Erik Jonsson, Storbacken skogstjänst. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 176,4 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 38 096 m³sk vilket ger ett medelförråd om 216 m³sk/ha. Åldersfördelningen är relativt jämn och medelboniteten för fastigheten är skattad till 5,9 m³sk/ha/år. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1 313 m³sk/år (7,4 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelning; 24% tall, 62% gran, 13% löv och 1% contorta.
Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelningen 148 om totalt 2,1 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs.

Vägar

Fastigheten har del i fyra gemensamhetsanläggningar för väg samt andel i ytterligare vägsamfälligheter/samfällighetsföreningar.

Nordanstig Gammsätter Ga:2, vägar (skifte 3, 4 och 5) som förvaltas av Baståsens vägsamfällighet, senaste utdebiteringen var 3 204 kr. Skifte 3 berörs även av Rönningens vägsamfällighet, senaste utdebiteringen var 240 kr. Skifte 4 och 5 berörs även av ytterligare två vägsamfälligheter, Klövbäcksvägens vägsamfällighet och Gruvbacksvägens vägsamfällighet. För dessa två vägar sker utdebitering i samband med utkörning av virke.

Nordanstig Annsjötorp Ga:2, vägar (skifte 7) som förvaltas av Annsjöns samfällighetsförening. Ingen utdebitering har skett det senaste året.

Nordanstig Norråsen Ga:1, (skifte 7) som förvaltas av Norrbovallens vägsamfällighet, senaste utdebiteringen var 656 kr.

Nordanstig Gårdsjötorp Ga:1, (skifte 8) som förvaltas av Gårdsjövägens samfällighetsförening. Ingen utdebitering har skett det senaste året.

Utöver detta berörs fastigheten av Jägarviksvägens vägsamfällighet som senast debiterade 3 872kr samt Frästavallens samfällighetsförening (skifte 6) för vilken ingen utdebitering har skett det senaste året.


Ovanstående är uppgifter lämnade av säljaren, ytterligare avgifter kan förekomma.

Jakt

Skiftena 6 och 8 är belägna inom Gnarps Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 18 000 ha, kontaktperson Henrik Hübenette, ordförande, på telefon 070-⁠640 03 73.

Skifte 3 är beläget inom Gnarps Västra Viltvårdsområde som omfattar ca 8 400 ha, kontaktperson Daniel Gunsth, ordförande, på telefon 070-⁠544 97 97.

Resterande skiften är belägna inom ett antal olika jaktlags områden. För ytterligare information kontakta mäklaren.

Jakten är inte upplåten.

Fiske

De större sjöarna i närhet till fastighetens skiften administreras av Bergsjö Fiskevårdsområde. Se mer information på http://fiskeibergsjo.se/.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Västergrängsjö 2:6

Ägare

Ola Wahlman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 182,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 176,4 ha
Myr/kärr/mosse 5,5 ha
Berg/hällmark 1,6 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 184,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med andra fastigheter varför taxeringsvärde inte är åsatt.

Inteckningar

Inga pantbrev kommer att finnas uttagna i fastigheten på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier