Västerstrinne

Välskött skog
Areal: 88 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Mycket välskött skogsfastighet i två skiften.

Mycket välskött skogsfastighet i två skiften på totalt 88 ha i Västerstrinne ca 11 km nordost om Sollefteå. Produktiv skogsmark 69 ha med virkesförråd om ca 8 200 m³sk. Det norra skiftet är mycket vackert beläget och gränsar mot Sör-Gåssjön. Inga byggnader finns på fastigheten.

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Västerstrinne

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Västerstrinne 2:40 är en skogsfastighet belägen i Multrå församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni månad år 2019 av Ida Kihlgren på Norra Skog. Skogsbruksplanen är uppräknad med 3 års tillväxt och är ajourhållen med de åtgärder som har gjorts på fastigheten. Fastigheten består av 2 skiften och är totalt på ca 88 ha varav produktiv skogsmark 69 ha.
Det totala virkesförrådet är ca 8 200 m³sk, med stor andel medelålders skog med hög tillväxt.

Frisk mark med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper som är tillgänglig​ för drivning under större delen av året.
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 48 % av virkesförrådet, tall 36 % och löv 16 % enligt skogsbruksplanen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Fastigheten berörs av fornlämningar i form av fångstgropar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Säljaren förbehåller sig jakträtten fram till 2027-07-01.

Väg

Vägavgift har utgått med ca 700-2 000 kr /år beroende på åtgärder.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Västerstrinne 2:40

Ägare

Maj Britt Engström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,1 ha
Skogsimpediment 2,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Vatten 15,8 ha
Summa: 87,9 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Västerstrinne & vill bli kontaktad

Mäklaren för Västerstrinne kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier