Västerviken

Lättillgänglig skogsfastighet med stränder mot sjöar. Jakt i jaktlag.
Areal: 17 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/8 2018
En fint belägen skogsfastighet med strand mot Stensjön och Björkljustern. Lättillgängligt. Skogsmarken ligger bitvis högt med fin utsikt ner mot Stensjön. Jakt i Nyhyttans jaktlag. Fiske i Gustafs FVO. Inget förvärvstillstånd för fysisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 0,6 ha öppen betesmark.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 15,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 028 m3sk, vilket motsvarar ca 65 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 44 % av virkesförrådet medan gran har 32 % och lövträd har 24 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,8 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 58 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Falu Forest AB november 2017.

Jakt

Jakten ingår Nyhyttans jaktlag med jakt på ca 250 ha. Kontaktperson: Lars Gustafsson, Gruvbyvägen 34, Gustafs.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gustafs FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

SÄTER VÄSTERVIKEN 2:2, m fl.

Ägare

Arne Wressel 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 0,5 ha
Summa: 16,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 697 000 kr
Betesmark 4 000 kr
Summa: 701 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Västerviken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning