Västorp Berget

Trevligt belägen gård med högt virkesförråd och stora avverkningsmöjligheter.
Areal: 113 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2020
Gården Västorp Berget är belägen ca 25 km öster om Växjö och består av fastigheterna Västorp 5:2 och 4:8. Gårdscentrum ligger enskilt och naturskönt omgivet av åker och betesmark. Bostadsbyggnad och välskötta ekonomibyggnader. Skogsmarksarealen uppgår till 94 ha och innefattar ett virkesförråd om totalt ca 18 800 m³sk med stora volymer avverkningsmogen skog. Jaktmöjligheter.

Fastigheten säljs via anbudsförfarande med en prisidé om 12 000 000 kr. Bud på delar är möjligt enligt bilagd fastighetskarta.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt mm" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnaden

Gården ligger som sista gård på den gemensamma vägen. Det innebär ett lugnt och enskilt läge, högt med utsikt över fastighetens inägomark. Bostadsbyggnaden bedöms vara uppförd på 1800-⁠talet med tillbyggt pannrum och toalett under senare halvan av 1900-⁠talet. Konstruktionen bedöms utgöras av torpargrund, timmerstomme, tvåglasfönster och tak av betongpannor. Taxerad boyta om 80 m² samt 40 m² biyta. Byggnaden har genomgående äldre stil och standard.

Byggnaden värms upp genom vattenburet system kopplat till vedpanna med ackumulatortank och nyligen installerad elpatron. Här finns även luft/​luft värmepump och kamin. Enligt säljaren är eldstäderna godkända för eldning och senaste kontroll av pannan, vedspis och kaminen utfördes i februari 2020.

Vatten från grävd brunn. Filter och hydrofor finns monterat i ladugården. Inga kända vattenprover.

Enskild avloppsanläggning som sannolikt inte uppfyller dagens krav och kan behöva åtgärdas.

Nedervåningen innefattar, entré/​trapphall, kök, allrum, sovrum, groventré, badrum samt pannrum med vedförvaring.

Övervåningen innefattar trapphall samt tre sovrum.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Uppförd i trä under tak av etternit. Byggd i vinkel. Innefattar loge, vagnsbod, sädesmagasin, snickarbod, fähus, rum med vattenpump och filter. Tillgång till el och vatten finns.

Maskinhall 1

Uppförd i trä under plåttak, gjutet golv. Byggnaden saknar el och vatten. Utvändiga mått ca 12 m x 7 m.

Maskinhall 2

Uppförd i trä under plåttak, gjutet golv. Byggnaden saknar el och vatten. Utvändiga mått ca 8 m x 6 m.

Vedbod

Uppfört mellan maskinhall 1 och 2. Gjutet golv och plåttak. Byggnaden saknar el och vatten. Utvändiga mått ca 8 m x 3,5 m.

Garage/vagnsbod

Uppfört i trä under plåttak, gjutet golv. Byggnaden saknar el och vatten. Utvändiga mått ca 7 m x 4,5 m.

Garage

Uppfört med murade väggar under plåttak. Gjutet golv. Byggnaden saknar el och vatten. Utvändiga mått ca 6,5 m x 3,5 m.

Övrigt

Ytterligare finns två mindre bodar, en för förvaring, en som har verkat som slakteri.

Jordkällare.

Äldre grävd brunn.

Utedass.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på fastigheten består till största del av avverkningsmogen skog med god tillgänglighet. På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Areal Vetlanda genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 94 ha med ett virkesförråd om 19 126 m³sk (203 m³sk/​ha). Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk/​ha och år och trädslagsfördelningen är tall 63%, gran 34,7% och löv 4,3%. Årlig tillväxt är bedömd till totalt 334 m³sk med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Volymen S1 och S2 skog uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 13 200 m³sk.

Se vidare i bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

På fastigheten finns skogliggrunddata 2.0 tillgänglig. Fastigheten är laserscannad 2019-⁠12-⁠28 och visar enligt funktion i pcSKOG en total volym om 21 039 m³sk.

Efter att skogsbruksplanen upprättats har avverkning av granbarkborreskador skett genom VIDA. Uppskattad volym enligt skördardatorn är ca 265 m³fub.

Åker och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad runt gårdscentrat. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 6,1 ha. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 4 ha och arealen betesmark till 3 ha.

Säljaren garanterar att ny ägare disponerar inägomarken från 2021-⁠01-⁠01.

Jakt

Jakt av normal karaktär på älg, vildsvin, småvilt och fågel. Området erbjuder en jaktmark utan större vägar med fin biotop för älg och skogsfågeljakt. Jakten är muntligt upplåten och Säljaren garanterar att ny ägare disponerar jakten från 2021-⁠07-⁠01.

Jaktstuga i avdelning 37 tillhör nuvarande jägare. Se vidare under punkten Rättsförhållanden.

Fiske

Fastigheten har gräns längs Fibbleån.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Västorp 5:2, 4:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 104,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,0 ha
Myr/kärr/mosse 10,6 ha
Inägomark 6,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 112,7 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

För mer information se prospekt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Västorp Berget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning