Västra Bodane

Skog vid Käppesjö
Areal: 134 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2022
Välskött obebyggt skogsskifte med bra tillgänglighet. Strand vid Käppesjö. Jakt.

Sammanhållet välskött obebyggt skogsskifte på ca 134 ha med bra bonitet och mycket bra tillgänglighet. Ca 700 m strand i Käppesjö

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Västra Bodane

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Sammanhållet obebyggt skogsskifte på ca 134 ha varav ca 114 ha produktiv skogsmark. Det beräknade virkesförrådet uppgår, enligt uppdaterad skogsbruksplan till ca 15000 m³sk med en medelbonitet på 6,0. Ca 4000 m³sk i huggningsklasserna S1 – S3. Det är då borträknat ett mindre skogsområde som kommer att avstyckas enligt ”Övrigt” nedan. Övervägande delen av skogsarealen är gallringsskog med gran och tall. God åtkomlighet med bilvägar genom skiftet. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper på skiftet.

Jakt

Småviltjakten följer fastigheten. Älgjakt på ca 390 ha med tilldelning på 1 stor älg. Det är sex medlemmar i laget.

Övrigt

Ansökan om avstyckning av ett område om ca 3,4 ha som omfattar bostadshus, ladugård och ca 3 ha mark kring byggnaderna är inlämnad till lantmäteriet. Vägen ner till Käppesjö korsar denna kommande tomt varför en köpare får räkna med att delvis anlägga ny väg för att få bilväg hela vägen till sjön. Det finns en traktorväg som skulle kunna förbättras till bilväg.

En mindre enkel bostadsbyggnad och ett enkelt förråd finns i anslutning till stranden vid Käppesjö. Det går inte nu att säga när lantmäteriförrättningen är genomförd men normal handläggningstid är 6 – 10 månader.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Västra Bodane 1:6 del av

Ägare

Kjell Nordström 1/2
Maud Nordström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 3,8 ha
Skogsmark 114,0 ha
Skogsimpediment 16,4 ha
Summa: 134,2 ha

Taxeringsvärde

Relevant taxeringsvärde saknas då del av Västra Bodane 1:6 är under avstyckning.

Inteckningar

Penninginteckningar 10 st på totalt 2 710 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i kommunens glesbygdsområde under ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Västra Bodane & vill bli kontaktad

Mäklaren för Västra Bodane kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier