Västra Eketorp

Invid Skagern med jord och skog
Areal: 124 ha
Kommun: Gullspång
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2023
Unik möjlighet att förvärva ett rejält stycke mark intill Skagerns västra strandkant. Samlad gårdsbild med två bostadsbyggnader. Skog med god bonitet och högt virkesförråd. Inägomark som ramar in gårdsbilden samt i övrigt sammanhängande åkermark norr om gårdsbilden.

På en liten höjd intill Skagern, i Gullspångs kommun, ligger Västra Eketorps gård. Åt väster finns gårdens omkringliggande betesmark. Grova lövträd, främst ekar och askar, ramar in tomtmarken som även erbjuder ytterligare grönska i forma av fruktträd, buskar och perenna växter.

Gårdsbyggnationen utgörs av två bostadsbyggnader, en större ekonomihusbyggnad, en verkstad samt övriga betjänande uthus. Två av dessa är uppförda likt flyglar till den större bostadsbyggnaden vilket skänker ett representativt intryck till gården.

Arealen enligt nyupprättad skogsbruksplan fördelar sig över ca 51 ha produktiv skogsmark, ca 56 ha inägomark samt övrig mark om ca 17 ha. Skogen är välbestockad med en hög barrandel. Huvudträdslaget är gran.

Åkermarken är väl samlad i en god brukningsenhet kring gården samt även norr därom. Området erbjuder god jakt med jaktbart vilt i form av älg, kronhjort, vildsvin, bäver, rådjur och annat småvilt.

Välkommen på visning av Västra Eketorp, intill Skagern, med tillhörande jord och skog!

Kontakta Areal

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Västra Eketorp

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 78 bilder
Visa alla 78 bilder

Foto: Malin af Kleen.

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Västra Eketorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Västra Eketorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier