Västra Höle

Mindre skogsfastighet med jakträtt i Rengsjö norra vvo om ca 6 500 ha.
Areal: 11 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2020
Obebyggd skogsfastighet om ca 10 ha belägen i södra Hälsingland, strax öster om Bollnäs. Goda möjligheter till jakt då fastigheten ingår i Rengsjö norra viltvårdsområde som omfattar ca 6500 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 9,9 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 1350 m³sk vilket ger medelförråd om 137 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 47 %, gran 26 % samt löv 27 %. Ca 950 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Fastigheten har del i:
- Vägar ingående i Höle Ga:12 som förvaltas av RENGSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
- Vägar ingående i Höle Ga:13 som förvaltas av RENGSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Rengsjö Norra viltvårdsområde som omfattar ca 6 500 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Kontaktperson är jaktledare Göran Bratt tfn 070-543 65 05. Jakträtten är tillgänglig för köparen från 1/7 2021.

Naturvärden

På skiftet finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Stuga

I norra änden av avdelning 18 finns en väldigt enkel stuga med oklara ägarförhållandena.

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS HÖLE 2:12

Ägare

Robert Bratt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 10,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 222 000 kr
Summa: 222 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning