Västra Strömåker

Skogsgård med jakt och fiske
Areal: 28 ha
Kommun: Bjurholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 600 000 SEK

Trivsamt beläget i byn Strömåker, ca 4,5 mil väster om Bjurholm och ca 3,2 mil söder om Fredrika ligger denna trivsamma lantbruksfastighet med bostadshus, härbre och ladugård. Från gårdscentrum bjuds man på en härlig landsbygdsutsikt. Området är känt för sin bördighet och sina jakt- och fiskemarker. En riktig pärla för den som uppskattar natur- och friluftsliv.
Enligt skogsbruksplanen mäter fastigheten ca 26,1 ha varav ca 23,8 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 000 m3sk. Med fastigheten följer jakt och fiskerätt. Fastigheten erbjuder bra odlingsmöjligheter och ger plats för enklare djurhållning för den som önskar det.

Välkommen på visning

22Aug
Mån 18:00 - 19:00
Öppen visning - Välkommen!

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Västra Strömåker

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset har trevligt läge med fin utsikt. Byggnaden har källargrund, träfasad, tegeltak, självdrag samt fönster med enkelglas och innanfönster. Huset har värmepanna med vattenelement (en del är frånkopplade), enskilt vatten/avlopp samt mobilt bredband. Husets värmesystem är glykolfyllt och har använts som fritidshus sedan 90-talet.

Driftkostnaden är enligt schablon ca: 30 000 kr / år.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rymlig ladugård med bra förvaringsyta. Möjlighet till enklare djurhållning. Byggnaden har plåttak, träfasad samt gjutet-/plankgolv.

Härbre

Charmigt och trivsamt härbre som är beläget bredvid huset.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna består av fem skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 26,1 ha varav ca 23,8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 1 036 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 44 m3sk per hektar och medelboniteten beräknas till ca 2,9 m3sk per hektar och år. Barrträden har dominans då trädslagsfördelningen är ca 36 % tall, 30 % gran och 34 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre- och medelålders skog.

Skogsvårdsåtgärder

Enligt skogsbruksplanen finns ett visst röjningsbehov de närmaste åren.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller biotopskyddsområden på fastigheten. Vattendragen ingår i natura 2000-områden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornlämningar- en f.d. tjärdal och en husgrund.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt. För närvarande bedrivs jakt på egen fastighet- en älgkalv.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheten har del i vägen som leder oss upp till gårdscentrum. Kostnad uppstår vid behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Bjurholm Grönåker 1:17 / Västra Strömåker 1:33

Ägare

Isidor Edlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,8 ha
Impediment 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 26,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 51 000 kr
Skogsmark 529 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 29 000 kr
Ekonomibyggnader 14 000 kr
Summa: 629 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 60 000 kr. Skriftliga pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-08-23
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Västra Strömåker & vill bli kontaktad

Mäklaren för Västra Strömåker kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier