Västra Stuttjärnsfall

Välarronderad skogsfastighet med boende, egna jaktmarker och fiske.
Areal: 84 ha
Kommun: Ljusnarsberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2019
Visning:
31/8 kl 11:00
I de djupa skogarna strax sydväst om Kopparberg ligger denna skogsfastighet med boendemöjligheter, egna jaktmarker och fiske. En enskild väg leder in till fastighetens gårdscentrum bestående av ett äldre bostadshus med sjöutsikt samt intilliggande sidobyggnad och tillhörande uthus. Fastigheten är välarronderad med växtlig skogsmark och ett högt virkesförråd, 15 700 m3sk på totalt ca 78 ha produktiv skogsmark. I övrigt finns ca 2 ha inägomark och även öppen mark kring gården som ramar in gårdscentrum på ett trevligt vis. Gården är smakfullt placerad uppe på en höjd med fin utsikt ned mot sjön Skräddartjärnen som till hälften tillhör fastigheten. Markerna erbjuder god jakt på älg, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt. Skräddartjärnen erbjuder ett fint fiske med bland annat gädda och abborre. Intill sjökanten finns även en sjöbod med möjligheter för förvaring av båt- och fiskeutrustning.

Varmt välkomna på visning av Västra Stuttjärnsfall!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (34)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnaden är ett 1-1/2-planshus uppfört på torpargrund med timmerstomme under tak belagt med plåt. Fasaden består av en rödmålad träpanel. Fönster, englas (enstaka kopplade 2-glasfönster). Byggnadsarea på mark om ca 70 kvm. Till byggnaden finns el samt sommarvatten indraget.

Nedre plan består av hall, kök med vedspis samt vardagsrum med kakelugn. På övre plan finns hall och två rum, varav det ena har en intilliggande klädkammare/förråd. Båda rummen är utrustade med gjutjärnskaminer. Genomgående fina golv och tak bestående av kilsågat plank fäst med handslagen spik. Huset har en äldre karaktär med många fina detaljer i listverk, socklar, trösklar m.m. Eldstäderna på nedervåningen har använts, men har eldningsförbud idag, då de inte använts de tre senaste åren. Eldstäder på övervåning ej använda.

Timmerstuga

Intill bostadsbyggnaden finns ett mindre enplanshus uppfört i timmer på torpargrund under tak belagt med plåt. Fönster, kopplade 2-glas. Till byggnaden finns det el och sommarvatten indraget. Byggnaden består av ett kök med vedspis samt en intilliggande kammare. Eldstäder ej besiktade. Byggnadsarea på mark om ca 31 kvm.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns i dagsläget och kommer inte heller att upprättas då byggnaderna är anpassade för fritidsboende.

Ekonomibyggnader

Ladugårdslänga

Gårdens nordligaste byggnad är ladugården som är uppförd i lösvirke samt med uppmurad ladugård i sten. Taket på byggnaden är belagt med plåt. Byggnadsarea på mark om ca 203 kvm. Byggnaden inhyser äldre ladugård, loge, skulle, vedbod, förrådsutrymmen m.m.

Uthuslänga

Intill bostadsbyggnaden, mot sjön, finns ett uthus uppfört i lösvirke och med timmer under tak belagt med plåt. Byggnadsarea på mark om ca 74 kvm. I dagsläget används byggnaden som förråd.

Sjöbod

Intill Skräddartjärnens nordöstra kant, mot gården, finns en liten sjöbod uppförd. Byggnaden är uppförd i timmer och lösvirke under tak belagt med plåt. Byggnadsarea på mark om ca 26 kvm.

Stensatt valvad jordkällare

Intill bostadshuset finns även en stensatt jordkällare. Denna har tidigare skyddats av en träöverbyggnad under tegeltak, i dagsläget raserad.

Skog och mark

Ängsmark

Enligt skogsbruksplanen består fastighetens inägomark av 2,3 ha. Densamma brukas inte aktivt och är att betrakta som ängsmark. Marken är ej utarrenderad och ägaren äger ej stödrätter för densamma.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten består, enligt den nyupprättade skogsbruksplanen, av 78,3 ha. Fastighetens totala virkesförråd är uppskattat till 15 700 m3sk, vilket motsvarar ca 201 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 24 % av virkesförrådet medan gran har 63 % och löv 13 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,7 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 301 m3sk/år. Nästa år, 2020, är den årliga tillväxten på fastigheten något högre, 445 m3sk. Planläggaren har föreslagit en avverkning på totalt 9 303 m3sk under planperioden varav 7 794 m3sk är föryngringsavverkning, 1 366 m3sk är gallring och 143 m3sk är uttag från naturvårdande huggningar. Under planperioden har planläggaren rekommenderat röjning på 4,9 ha, lövröjning på 10,4 ha, barrskogsröjning på 4,0 ha samt dikesrensning på 2,8 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2019.

Jakt

Fastigheten är oregistrerad och ingår inte i något område. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten ingår Ljusnarsbergs fiskevårdsområde.

Övrigt

Skogshemman/fritidsboende med möjlighet till jakt och fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusnarsberg Västra Stuttjärnsfall 1:1

Ägare

Jan-Erik Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,3 ha
Impediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,3 ha
Övrigmark 2,1 ha
Summa: 84,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 919 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Ekonomibyggnader 76 000 kr
Summa: 6 020 000 kr

Inteckningar

Finns ett skriftligt pantbrev på 40 000 kr. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk. glesbygdsområde. Ansökningsavgift 3 700 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är ansökningsavgiften 5 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Jag är intresserad av fastigheten Västra Stuttjärnsfall och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning