Vätterskoga

Gård med egen halvö
Areal: 353 ha
Kommun: Skinnskatteberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 400 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2022
Naturskönt belägen gård vid sjön Nedre Vättern. Eget kräftfiske och jakträtt.

Nu ges möjlighet att förvärva en egendom med egen halvö i sjön Nedre Vättern, strax söder om natursköna Skinnskatteberg. Det saluförda objektet utgörs av 107 ha skogsmark med god bonitet och växtliga skogar med höga virkesförråd, 55 ha betes- och åkermark samt ett trevligt gårdscentrum med ekonomibyggnader och två rejäla bostadshus. Därtill finns 160 ha vatten med eget kräftfiske. Här finns många möjligheter för den som vill bedriva verksamhet som tillsammans med det natursköna läget ger detta objektet stora möjligheter till rekreation och ett fantastiskt boende. Är du intresserad av att boka in dig på visning kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vätterskoga

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Video

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin och Kim Lill, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden från 1700-talet har ett fint läge mitt på gårdscentrum. Byggnaden har ursprungligen bestått av lägenheter och totalrenoverades 2008 och är idag en bostad med härliga sällskapsytor. Huset är omgärdat av en trevlig trädgård med gräsmatta och lövträd och på framsidan av huset finns en altan.

Huset är uppfört med timmerstomme, klädd med stående panel och tegeltak. Grunden är en gjuten platta.. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifterna till 175 kvm. Vattnet tas från en grävd brunn med vattenreningsfilter mot surt vatten. Avloppet går ut i en trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmningen sker genom vattenburet system med golvvärme från en ved/pelletspanna i verkstaden. I byggnaden sitter isolerglas i alla fönster.

Planlösning: i huset finns en entré som leder in i vardagsrummet och köket där de tillsammans bildar en stor öppen yta. Köket är modernt med ugn, spis, kyl och diskmaskin. Från köket tar man sig till tvättstugan med groventré. I tvättstugan finns tvättmaskin, torktumlare, tvättho och avställningsytor och skåp. I tvättstugan finns en mindre toalett med WC, dusch och tvättställ. Till höger om entrén finns en korridor från vilken man når ett stort sovrum med garderobsvägg. Vidare kommer man till badrummet med WC, dusch och badkar samt kommod med tvättställ. Efter korridoren kommer man till ytterligare en entré till huset med förvaringsutrymmen. Därifrån når man även kontoret som även kan användas som sovrum. I kontoret finns ett teknikutrymme med elcentral och värmeväxlare.

Arrendebostaden

Bredvid mangårdsbyggnaden ligger arrendebostaden med utsikt över den öppna marken och sjön, med en omgivande trädgård med stora lövträd. Huset har en stomme av timmer beklädd med panel, stående på en torpargrund och med tak av tegel. Huset är tilläggsisolerat under 1980-talet. Vatten och avlopp är samma som för mangårdsbyggnaden. Uppvärmningen sker genom vattenburet system luft/vattenpump från Daikin. Enligt taxeringen uppgår boytan till 184 kvm. Nedrebotten består av hall, kök med vedpanna som ej är i bruk, spis/ugn, kyl och diskmaskin. Innanför köket finns en kammare där värmepumpen står. Från hallen når man en toalett med WC, dusch, tvättmaskin och kommod med tvättho. Från hallen nås även ett sovrum med trägolv samt ett vardagsrum som delas av en portal. Vardagsrummet har trägolv, kakelugn och en öppen spis. Övervåningen består av stor möblerbar hall med furugolv. På höger sida finns två sovrum med garderober. Till vänster finns ett sovrum med garderober, kattvind samt ett badrum med badkar, WC, handfat och badrumsskåp.

Energideklaration

Det finns ej någon energideklaration upprättad för bostadshusen och kommer ej upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning: el ca 40 000 kr för hela gården
Försäkring: 5300 kr för bostadshus, arrendebostaden 2700 kr, gårdsförsäkring 14 400 kr
Sophämtning: 1908 kr
Sotning: 1200kr
Vatten och avlopp: 1289 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Kring den U-byggda gårdsplanen ligger ladugården mitt emot Mangårdsbyggnaden. Byggnaden har byggnadsyta på mark som mäter cirka 11 x 50 meter. Byggnaden har murade väggar med tegel, slaggsten och överbyggnaden i trä under tak av plåt. I byggnaden finns ett stall med fyra boxar och sadelkammare. Vatten och el finns indraget. Vidare finns det en äldre ladugårdsdel samt äldre lösdrift. I ladugården finns även ett hydroforrum med inkommande vatten, vattenpump och reningsfilter. Övervåningen består i sin helhet av höskulle.

Maskinhall

I vinkel till ladugården ligger maskinhallen. Byggnaden har en byggnadsyta på mark som mäter cirka 12 x 41 meter. Stommen är av stolpverkskonstruktion med träväggar och tak av tegel. Byggnaden har delvis gjutet betonggolv och används för förvaring av maskiner. På baksidan finns ett tillbyggt snedtak av plåt över äldre gödselplatta för förvaring eller lösdrift.

Magasin/äldre stall

På gårdscentrum finns ett magasin och äldre stall och ligger i vinkel till ladugården. Byggnadsytan på mark är ca 12 x 33 meter. Byggnaden har stomme av timmer och tak av plåt. I byggnaden finns äldre del med stall och vagnslider på nedervåningen. Övervåningen består av skulle som används för förvaring.

Verkstad/pannrum

Mellan bostadshuset och maskinhallen finns verkstaden. Byggnaden har en stomme av trä med gjuten betongplatta och tak av plåt. I byggnaden finns en verkstadsdel med skjutportar med 4 meters frihöjd. Verkstaden är isolerad med golvvärme och har en travers i taket. På övervåningen finns förvaringsutrymmen. Nederplan har även två förrådsrum samt pannrum med vedpanna/pelletspann och ackumulatortankar. På sidan finns även en carport med plats för två bilar.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken är belägen runt gårdscentrum och längs med vägen in till Skinnskatteberg och kring gårdscentrum och ner mot vattnet ger dessa en fantastisk utsikt och en öppen känsla när markerna sluttar ner mot sjön.

Det finns cirka 55 stödrätter för fastigheten varav cirka 45 hektar är åkermark och 10 hektar betesmark. Betesmarken är upplåten muntligen under sommaren 2022. Åkermarken är upplåten muntligen för brukningsavtal under 2022 där arrendatorn kommer ta skörden.

Skogsmark

Skogen är lättillgänglig med bra vägnät och goda drivningsförhållanden. En ny skogsbruksplan är upprättad i november 2021. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarken till 107,7 ha. Det totala virkesförrådet är 19 595 m³sk. Detta ger ett medeltal på 182 m³sk per ha. Boniteten på fastigheten är bedömd till goda 8,1 m³sk per ha och år. Tillväxten under planperioden förväntas till 788 m³sk per år om åtgärderna följs. Trädslagsfördelningen är tall 5 %, gran 67 % och löv 28 %. Majoriteten av skogen är åldern 30 – 60 år, 64 % av arealen är i detta åldersspann. Andelen skog i huggningsklasserna är G2 – S2 är 28 %. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns ej några registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Småviltsjakten bedrivs idag enskilt och älgjakten sker ihop med grannmarker på totalt cirka 700 ha. Älg förekommer på markerna förutom de vanliga småviltsarterna för området. Fastigheten ingår i Färna älgskötselområde.

Fiske

Till fastigheten hör 163 ha vatten som man har enskilt kräftfiske på. Fastigheten ingår i Storsjön och vätternsjöarnas fiskevårdsförening där fastigheten har 12,26 % vilket ger rätt till 13 fiskekort om året. Utdelningen till fastighetsägaren från fiskevårdsföreningen har varit cirka 8 000 kr vartannat år för vinst på sålda fiskekort.

Området

Skinnskatteberg är det närmaste samhället cirka 2 kilometer från fastigheten. Här finns matbutiker, nödvändig samhällsservice och skola från förskolan upp till nionde klass.

Övrigt

Det pågår en lantmäteriförrättning på fastigheten Vätterskoga 4:573 där cirka tre hektar mark är såld i nordöstra delen av fastigheten. Denna mark är redan tillträdd och överlåten och en köpare skall vara behjälplig så lantmäteriförrättningen genomförs. Kostnader för denna förrättning skall ej belasta köparen av Vätterskoga 4:573.

Rättsförhållande

Fastighet

Skinnskatteberg Vätterskoga 4:573, Vätterskoga 4:675, Vätterskoga 4:572

Ägare

Per Boberg 1/1
Ingrid Kristina Andersson 3/10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 191,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 107,7 ha
Övrigmark 1,0 ha
Skogsimpediment 8,2 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Inägomark 59,8 ha
Övrigmark 10,1 ha
Vatten 163,6 ha
Summa: 353,7 ha

Taxeringsvärde

Vätterskoga 4:573 Typkod 122 (lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnader), taxeringsvärde år 2021 Skogsmark 5 706 000 kr Skogsimpediment 35 000 kr Åkermark 1 512 000 kr Betesmark 51 000 kr Ekonomibyggnad 167 000 kr Summa 7 471 000 kr Vätterskoga 4:572 Typkod 220 (Småhusenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2021 Tomtmarksvärde 158 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 498 000 kr Summa 656 000 kr Vätterskoga 4:675 Typkod 220 (Småhusenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2021 Tomtmarksvärde 164 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 735 000 kr Summa 899 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Vätterskoga 4:573 finns två penninginteckningar (pantbrev) uttagna om totalt 3 541 000 kr. I fastigheten Vätterskoga 4:572 finns sju penninginteckningar uttagna om totalt 392 900 kr. I fastigheten Vätterskoga 4:675 finns en penninginteckning uttagen om totalt 200 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vätterskoga & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vätterskoga kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier