Budgivning pågår!

Vattlångssjön

Skog i ett skifte
Areal: 38 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Välarronderad skogsfastighet med ca 6 500 m³sk och goda jaktmöjligheter i VVO.

Budgivning

Budgivare 3 2 500 000 SEK 2024-06-23   kl. 17:19
Budgivare 2 1 800 000 SEK 2024-06-23   kl. 20:38
Budgivare 1 2 100 000 SEK 2024-06-15   kl. 16:16

Fint belägen skogsfastighet intill Vattlångssjön i nordöstra Hälsingland. Fastigheten är väl arronderad och erbjuder trevliga markområden för både jakt och rekreation. Den produktiva skogsmarken uppgår till 33,8 ha med ett virkesförråd om 6 544 m³sk och på 98% av fastighetens areal finns skog i huggningsklasserna G1 och äldre. Fastigheten erbjuder även jakt i Harmångers viltvårdsområde på ca 7 500 ha.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Vattlångssjön

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Robert Danhard-Rundquist

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jaktkoja

Enkel jaktkoja intill vägen inom avdelning 23 i skogsbruksplanen. Byggnaden som innehåller ett rum, är uppförd med tak av plåt, träfasad och fönster med enkelglas. Byggyta ca 4x4,5 meter. Har använts som en samlingsplats vid både älgjakt och småviltsjakt.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2023 av Henrik Winther på Winther Forestry. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 38,8 ha varav 33,8 ha är produktiv skogsmark.
Virkesförrådet uppgår i planen till 6544 m³sk varav 5 559 m³sk är skog i huggningsklasserna G1, S1 och S2. Medelförråd om 194 m³sk/ha. Åldersfördelningen är blandad men med tyngdpunkt i klasserna 30–39 år och 60–90 år. Medelboniteten är skattad till 5,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 209 m³sk/år. Trädslagsfördelning är gran 35 %, björk 30 %, tall 27%, asp 4 %, övrig löv 4 %.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Fastighetens inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen av totalt 3,4 hektar åkermark. Marken är ej upplåten utan är fri att brukas för köparen från och med tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Harmångers viltvårdsområde som omfattar ca 7 593 ha. Småviltsjakt får bedrivas enskilt på hela området medan älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt. För mer information kontakta ordförande Håkan Larsson, tel: 070-3289290.

Fiske

Fisket i området administreras av Harmångers fiskeområde. Se mer information på www.fiskeiharmanger.se

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: SeSverige, skogens pärlor (Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa: SeSverige, fornsok.se

Vägar

Fastigheten har andel i NORDANSTIG ILSBO-BERGE GA:2 som avser bl a Stortjärnsvägen som leder upp till Stortjärnen. Vägen passerar genom fastighetens södra sida (avd 23 i skogsbruksplanen). Enligt säljaren sker utdebitering vid behov, dvs när åtgärder på vägen sker, något som hittills har varit årligen. Vägunderhållet för år 2024 blev 1 kr/andel (innehar 3101 andelar) och är betalt av säljaren.

Skattetal

2:4 Öresland/penningland

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

NORDANSTIG VATTLÅNG 11:1

Ägare

Kennet Bergström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Berg/hällmark 0,2 ha
Inägomark 3,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Skogsmark 33,8 ha
Skogsimpediment 1,1 ha
Summa: 38,8 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är samtaxerat saknas separat åsatt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-06-23
För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier