Vattnäs

Tillväxtfastighet i Vattnäs
Areal: 32 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2023
Tallskogsdominerad fastighet med bra tillväxt och vägnät.

I Mora försäljs nu en fastighet om ca 32 ha fördelat på två skiften. Fastigheten erbjuder en välskött yngre och medelålders skog med hög tillväxt, bra vägnät samt jakt i Bergkarlås-Risa-Vattnäs viltvårdsområde om ca 7000 ha. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 32 ha med ett virkesförråd om ca 4 700 m³sk med en fin bonitet på hela 7,0 och en årlig tillväxt om 222 m³sk. Är du intresserad av mer information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Vattnäs

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark har en god arrondering i form av två skiften, bra tillgång till vägnät samt bra boniteter. Det västra skiftet om ca 9 ha ligger beläget i direkt anslutning till väg mellan Vattnäs och Bergkarlås. Skiftet består genomgående av yngre till medelålders gallringsskogar.

Det östra skiftet om ca 23 ha erbjuder tallskogsdominerande bestånd med gallring, röjning samt en mindre avdelning kalmark.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 31,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 714 m³sk, vilket motsvarar ca 148 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 75 % av virkesförrådet medan gran har 15% och löv 10%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till fina 7,0 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 222 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken uppdaterats och justerats i augusti 2023 av Martin Spånberg.

Mora Bergkarlås S:23

Fastigheten har andel (1,035%) i Mora Bergkarlås S:23 vilket är en större gemsamhetsskog om ca 780 ha beläget vid Skuråsen. Taxeringsvärde år 2020: 14 806 000kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Bergkarlås-Risa-Vattnäs VVO med en jaktbar areal om ca 7000 ha.
Som fastighetsägare till denna fastighet ingår två jakträtter.

Kontaktperson för viltvårdsområdet: Jörgen Öhrström, 070-609 06 82

Fiske

Fastigheten ingår i Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder ett bra och varierat fiske i flertalet sjöar och vattendrag med bland annat Siljan, Orsasjön och Dalälven som största vatten. Som fastighetsägare finns det möjlighet att köpa delägarkort för 200kr/år. Vanligt förekommande fiskarter är bland annat gädda, abborre, öring, harr, röding och bäckröding.

Se https://mvfvof.se/index.php för mer information

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Vattnäs 54:1

Ägare

Johan Strand 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 882 000 kr
Summa: 882 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av en inteckning om sammanlagt 400 000 kr. Fastigheten säljs obelånad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vattnäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vattnäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier