Vedjeön

Skog och jakt
Areal: 88 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2023
Skogsskifte med 77,2 ha skogsmark, 6 798 m³sk. Jakt i mindre jaktlag.

Obebyggd skogsfastighet beläget i Vedjeön ca 4 mil norr om Strömsund. Total areal om ca 87,8 ha, varav 77,2 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på både äldre skog samt tillväxtskog. Årlig tillväxt om ca 342 m³sk/år. Totalt virkesförråd om 6 798 m³sk, varav 2 000 m³sk S2 skog och 3 366 m³sk G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag.

Fastighetens och dess åldersklassfördelning med tillväxtskog och skog som är avverkningsmogen ger:
– Goda möjligheter för den som söker direktavkastning
– Goda möjligheter för den som ser fastigheten som kapitalplacering med uttag för löpande driftskostnader

Oavsett inriktning så tillkommer goda jaktmöjligheter i mindre jaktlag.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vedjeön

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Kalle Lennartsson i juli 2023. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 87,8 ha med ett virkesförråd om 6 798 m³sk varav 2 000 m³sk är S2 skog. Trädslagsfördelning är gran (68 %) följt av löv (32 %). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,3 m³sk per ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en damm vid Spjutån som är ett naturvärdesobjekt. Fastigheten berörs idag inte av några nyckelbiotoper, eller ytterligare forn- eller kulturlämningar. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Vedjeön 1:42

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,2 ha
Myr/kärr/mosse 10,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 87,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen .
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier