Vemmentorp

Lantgård i norra Skåne
Areal: 22 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 990 000 SEK

Fastigheten är vackert och enskilt belägen norr om Vemmentorp i Örkelljunga kommun. Gårdens byggnation består av bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader vilka tillsammans skapar en trevlig gårdsbild. Fastighetens mark i form av skog och öppen inägomark öppnar för såväl djurhållning, skogsskötsel och goda jaktmöjligheter.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Vemmentorp

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Bostadsbyggnad uppförd 1927 i 1,5 plan om ca 100 kvm. Byggnaden är uppförd med stomme av trä, utvändigt klädd med eternit under tak klätt med eternit. På bottenvåningen finns kök (2022), vardagsrum, två badrum varav det ena är byggt 2023 samt ett sovrum. På övervåningen finns två sovrum samt en liten klädkammare.

Källare finns under en liten del av huset. Uppvärmning av bostaden sker genom ett vattenburet system via en jordvärmepump, Nibe. Enskilt vatten via grävd brunn och eget avlopp i form av trekammarbrunn med infiltration. Fönster bytta 2022/2023. Fastigheten är ansluten till fiber.

Driftskostnader

I angiven driftskostnad för 2022 om 48 388 kronor för två personers hushåll ingår uppvärmning/hushållsel 35000 kr, försäkring 9599 kr, avloppstömning 1350 kr och renhållning 2439 kr.

Ekonomibyggnader

Stall/maskinförråd

Byggnad uppförd på trästomme, utvändigt klädd med träpanel och plåt under tak av plåt. Byggnaden har delvis äldre stallinredning samt öppen yta för maskiner.

Pumphus/förråd

Mindre byggnad uppför i trä, utvändigt klätt med trä under tak av plåt. Byggnaden rymmer isolerat pumprum och verkstad samt har en oisolerad förrådsdel.

Lösdriftsstall/traktorgarage

Byggnad uppförd i trä, utvändigt klädd med träfasad under tak av eternit. Byggnaden rymmer lösdrift samt traktorgarage.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad 2022-10-15 av Sydved uppgår den produktiva skogsarealen till 5,9 ha. Det totala virkesförrådet bedömdes vid planens upprättande till 918 m³sk vilket motsvarar 156 m³sk per ha. Medelboniteten bedöms till 5,2 m³sk per ha och år. Tall är det dominerande trädslaget med 50 % av virkesförrådet följt av äldre bokskog och gran.

Åker- och betesmark

Inägomark utgörandes av åker- och betesmark om totalt 11,2 ha enligt skogsbruksplan. Den öppna marken finns dels i fastighetens västra del vid byggnaderna och dels i fastighetens östra del.

Jakt

Fina jaktmöjligheter på framför allt rådjur och vildsvin. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Vemmentorp 4:44

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,9 ha
Inägomark 11,2 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 21,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd Fastighetens taxeringsvärde redovisas ej då det ej är fastställt

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 1 105 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier