Venavalla Rättaregården

Välskött gård nära Herrljunga
Areal: 19 ha
Kommun: Herrljunga
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2022
Väskött gård i det vackra kulturlandskapet mellan Herrljunga och Vårgårda.

Välskött gård som ligger i det vackra kulturlandskapet mellan Herrljunga och Vårgårda. Gården erbjuder ett naturskönt boende i vackert läge med utsikt över det öppna landskapet. Bostadshuset ligger högt och omges av en uppvuxen välskött trädgård med blommande fruktträd, bärbuskar och land. Här erbjuds ett bra boende som tillsammans med bra ekonomibyggnader, jordbruksmarken och skogen som ligger samlad runt gården. Det skapar goda möjligheter till att hålla djur (hästar), odla, sköta skog samt driva olika verksamheter mm. Marken omfattar drygt 18 hektar och fördelar sig på ca 5 ha åker, ca 4 ha betesmark och ca 6 ha skogsmark.

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Venavalla Rättaregården

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset är rymligt och ligger omgivet av en stor trädgård med fruktträd mm. Bostadshuset är byggd 1950 och är i välhållet skick. På nedervåningen finns gediget lantkök med vedspis och bevarad inredning, vardagsrum, rum, två hallar samt badrum med dusch. Från stora hallen når man övervåningen där det finns tre sovrum, äldre kök samt balkong. Det är källare under hela huset och där finns det tvättrum, pannrum samt förråd. Byggnaden ha enligt fastighetstaxeringen en är boarea om 135 m2.

Huset har en stomme av trä med träfasad med stående lockläckt. Tvåglasfönster. Taket är belagt med betongpannor. Eget vatten från djupborrad brunn (51 m). Eget godkänt avlopp med slambrunn och minireningsverk. Uppvärmning genom vattenburet värmesystem med bergvärme (panna 2010). Den gamla vedpannan med ackumulatortankar finns även kvar i källaren för den som vill elda med ved från egen skog.

Fastigheten är ansluten till bredband genom Nossans fiber och har ett tjänste/anslutningsavtal för data/tv/telefon för en kostnad om 1 140 kr/kvartal som köparen förbinder sig att överta. Kostnad för gårdsförsäkring var för 2021 10 212 kr. Förbrukning av el var för 2021 ca 20 300 kWh och kostanden var ca 39 000 kr inkl. moms.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggår 1966. Byggarea ca 450 m2. Byggd i trä med träpanel och under plåttak. Gjutet golv i hela bygganden. Fähusdelen är isolerad med gjutet valv. Det finns hiss, spannmålstork samt gödselbrunn.

Förråd

Byggår äldre. Byggarea ca 60 m2. Byggd i mursten samt trä med träpanel under plåttak. Används som garage, slaktbod och förråd.

Maskinhall

Byggd 1978 med en byggarea om ca 155 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak. Gjutet golv. Porthöjd ca 4 m.

Garage/Förråd/Svinstall

Byggd på 1940-talet med en byggare om ca 90 m2. Byggd i trä med plåtpanel under tegeltak. Gjutet golv.

Hundhus

Hundhus med hundgård som är byggd på 50-talet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 5 ha åkermark som är i god hävd, ligger i anslutning till byggnationen och är täckdikad. Betesmarken omfattar ca 4 ha, ligger väl samlat och är delvis skogsbevuxen. Marken är upplåten under 2022 och är tillgänglig från och med nästa år. Säljaren förbehåller sig arrendeintäkten för innevarande år.

Skogsmark

Skogen utgörs av äldre barr- och lövskogar samt välskötta ungskogar med gran. Skogsmarken har bra växtlighet och har bra tillgänglighet genom den egna skogsvägen. Skogsmarken omfattar ca 6 ha med ett bedömt virkesförråd, enligt Skogsstyrelsens laserinventering, om ca 1 800 skogskubikmeter.

Jakt

Säljaren förbehåller sig rätten till jakten.

Damm

Vid fastigheten norra gräns finns en damm.

Övrigt

Del i framfartsvägen genom Venavalla GA:1. Vägavgift utdebiteras vid behov. Järnvägsövergång på framfartsvägen kommer att stängas och ersättas med en pararellväg ut efter järnvägen fram till den planskilda korsningen som finns i Remmene, ca 1,5 km öster om fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Herrljunga Venavalla 2:2, 2:9

Ägare

Margit Johansson 1/2
Kurt Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetstaxering: Produktiv skogsmark 6 ha, Åkermark 6 ha, Betesmark 4 ha, Övrig landareal 2 ha, Summa landareal 18 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 469 000 kr
Betesmark 94 000 kr
Skogsmark 641 000 kr
Tomtmark 155 000 kr
Bostadsbyggnader 616 000 kr
Ekonomibyggnader 98 000 kr
Summa: 2 073 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om 245 000 kr, inga lån följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Venavalla Rättaregården & vill bli kontaktad

Mäklaren för Venavalla Rättaregården kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier