Vid Stor-Hässlingen

Fastighet med bygglov och jakt
Areal: 6 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Vackert belägen fastighet vid sjö. Förhandsbesked bygglov för fritidshus. Jakträtt.

Vackert belägen fastighet vid sjön Stor-Hässlingen mellan Östmark och Vitsand. Förhandsbesked till bygglov för fritidshus och tillstånd att avverka skog för att skapa betesmark. Jakträtt i Hesslingsbergs VVO.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Vid Stor-Hässlingen

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Betesmark

Länsstyrelsen har gett tillåtelse att omvandla cirka tre hektar av skogsmarken till betesmark. För det fall man vill utnyttja denna möjlighet ska arbetet ska påbörjas senast 2023 och slutföras senast 2026. Läs mer i bilaga ”Betesmark” som finns att läsa på Areals hemsida.

Bygglov

Torsby kommun har beviljat förhandsbesked för bygglov av fritidshus om 60 m². Trafikverket har beviljat tillstånd för väganslutning till den allmänna vägen. Läs mer i bilaga ”Bygglov” som finns att läsa på Areals hemsida.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad under 2021 av Mattias Widstrand. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 5,9 hektar med ett virkesförråd om cirka 770 m³sk. Läs i den bifogade skogsbruksplanen för mer utförliga uppgifter.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop inom fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Hesslingsbergs viltvårdsområde där jakt bedrivs på 6200 hektar. Jakten omfattar både älg och småvilt. Fastigheten berättigar till en jakträtt i viltvårdsområdet.

Fiske

Fastigheten ingår i Östmarks FVOF.

Övrigt

Fastigheten är nybildad sedan mars 2022. Därför förekommer hänvisningar till den tidigare fastighetsbeteckningen, Östmark 1:155, på flera ställen i detta försäljningsprospekt. Bland annat i skogsbruksplanen och beslut från kommunen och Länsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Östmark 2:26

Ägare

Arne Brüggemann 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,9 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Summa: 6,3 ha

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Torsby kommun under den senaste 12-månadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söker man hos Länsstyrelsen när köpekontrakt är upprättat.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vid Stor-Hässlingen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vid Stor-Hässlingen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier