Vid Tjäderåsen

Skogsskifte i Långserud
Areal: 90 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/12 2022
Skogsfastighet med rejäl skogsbilväg, hög bonitet och god arrondering.

Skogsfastighet med rejäl skogsbilväg, hög bonitet och god arrondering. Fastigheten har en total areal om 90 hektar varav 87,2 utgörs av produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om cirka 15 600 m³sk. Fastigheten har en medelbonitet om 6,9 m³sk per hektar och år med årlig tillväxt om 559 m³sk per år. Skogen består till största del av medelålders skog.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Vid Tjäderåsen

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

På fastigheten finns en mycket enkel byggnad vid skogsbilvägens vändplan.

Skogsmark

Den totala skogsmarksarealen uppgår till 90 hektar varav 87,2 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesvolymen uppgår till 15 582 m³sk med ett medeltal om 179 m³sk per hektar. Medelboniteten är 6,9 m³sk per hektar och år och den årliga tillväxten är 559 m³sk i dagsläget. Trädslagsblandningen utgörs av tall 32 %, gran 44%, löv 24%. Skogstillståndet utgörs till största del av medelålderskog och därav återfinns en totalvolym i huggningsklassen G1 om 10 718 m³sk. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesvolymen till 2 970 m³sk. Enligt skogsbruksplanens avdelningsbeskrivning uppnår avdelningar i huggningsklassen G1 inom några år lägsta slutavverkningsålder. Det finns en välinvesterad skogsbilväg som sträcker sig genom fastigheten som ökar tillgängligheten i skogsmarken. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2022 av Erik Kumm. För att veta mer om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

I norradelen av fastigheten är det en registrerad nyckelbiotop som omfattar cirka 0,1 hektar. Nyckelbiotopen är lokaliserad i avdelning 25 enligt den upprättade skogsbruksplanen.

Utöver den registrerade nyckelbiotopen finns det tre ”nyckelbiotoper bolag” enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skogenspärlor. De tre nyckelbiotoper bolag omfattar en sammanlagd areal om 6,6 hektar och har inventerats av den tidigare ägaren i juni år 2000. Dessa berör avdelningarna 8, 9, 21 och 24 i skogsbruksplanen och samtliga är angivna till huggningsklass S3. Läs mer om nyckelbiotoperna i Skogens pärlor. www.skogsstyrelsen.se. (Nyckelbiotop Bolag)

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en köpare på tillträdesdagen. Älgjakt bedrivs i Backa-Byns älgjaktslag. Småviltsjakt bedrivs på egen mark.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Långseruds Prästgård 1:1

Ägare

Erik Johannesson 1/2
Anna Johannesson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,2 ha
Skogsimpediment 1,4 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 90,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 715 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 4 727 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har två penninginteckningar med ett sammanlagt belopp om 3 424 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygd och därmed erfordras förvärvstillstånd för fysisk person som inte varit bosatt i glesbygdsområde i Säffle kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vid Tjäderåsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vid Tjäderåsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier