Viggedala

För köttdjursproduktion med bra bostadshus, 38 ha skog och 25 ha åkermark.
Areal: 74 ha
Kommun: Åtvidaberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2018
Viggedala är en trevlig gård med ägorna väl samlade i ett skifte. Gården är belägen utefter en mindre allmän väg i det småbrutna landskapet i Hannäs socken. Centralort är Åtvidaberg med skola, bank samt övrig basservice inom ett avstånd om ca 3 mil från gården. Byggnationen består av en mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader för köttdjursproduktion. Totalt omfattar gården en landareal om 74,3 ha varav 38 ha skog och 25 ha åkermark. Virkesförrådet uppgår till 5 274 m3sk eller 139 m3sk per ha. Möjligheter till bra jaktupplevelser då området är känt för sina viltstammar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört i stomme av trä med plåtfasad på källargrund under tak av tegel. Nedre våningen innehåller en hall, kök, två rum samt en toalett vid groventrén. Övervåningen har liten hall, 3 rum samt duschrum med toalett och tvättmaskin. Källare under hela huset med bl.a. pannrum och vedförråd samt matkällare. Totalt 125 kvm boyta enligt taxering. Uppvärmning sker med vattenburet system kopplat till en vedpanna från 2013 med två ackumulatortankar. Avlopp till trekammarbrunn. Vatten från egen djupborrad brunn som även försörjer ladugården.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i trä med plåttak på gjuten platta. Total byggnadsyta 813 kvm enligt taxeringen. Byggnaden inrymmer plats för 92 st. uppbundna kor i kortbås. Tillbyggnaden på baksidan uppfördes 2008, ca 300 kvm med plats för ungdjur i djupströbädd samt yngre kalvar i ensamboxar. Gödselbrunn och lagringskapacitet om 1 400 m3. Personalutrymmen för kontor, dusch och toalett. I anslutning till ladugården ligger även en liten drängstuga samt ett mindre magasin.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår till 24,98 ha och betesmarken till 3,46 ha enligt 2018-års SAM-ansökan. Med fastigheten följer stödrätter för arealen. Fleråriga åtagande för betesmarken med löptid 2015 – 2019. Beräknat EU-stöd för 2018 ca. 55 000 kr inklusive miljöstöd.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 38 ha och virkesförrådet till 5 274 m3sk eller 139 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 69 % följt av tall och löv som utgör 18 % respektive 13 %. Medelboniteten beräknas till 6,8 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 2 600 m3sk och ca 2 400 m3sk är slutavverkningsmoget.

Jakt

Viggedala erbjuder fina tillfällen till jakt och naturupplevelser genom god vilttillgång på framförallt dovvilt och vildsvin. Jakten är tillgänglig för ny ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

ÅTVIDABERG VIGGEDALA 1:7

Ägare

Tobias Timan 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,0 ha
Impediment 3,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 31,3 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 74,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 076 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Åkermark 875 000 kr
Betesmark 96 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 410 000 kr
Ekonomibyggnader 212 000 kr
Summa: 4 821 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 4 800 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Viggedala och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning