Vikene

12 hektar åkermark. 54 hektar skog. Inga byggnader.
Areal: 68 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 13/4 2021
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut jord och skog i Brunskog till försäljning. Markerna ligger samlat i tre skiften på ömse sidor av RV 61 strax intill korsningen vid lanthandeln i Vikene. Kommunikationerna är goda och det är endast en mil till sågverket i Edane.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (14)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Det hör cirka 13 hektar åkermark till fastigheten. Den är utarrenderad årsvis. Inga stödrätter följer med i försäljningen.

Skogsmark

Markerna är växlande med en medelbonitet på 7,9 m3sk per år och hektar. En stor portion av arealen är i gallringsskog i åldern 20 till 60 år med god löpande tillväxt. Gran utgör 72 procent av virkesvolymen medan tall utgör 9 procent och löv 19 procent. Virkesförrådet uppgår till cirka 9000 m3sk. Allt enligt skogsbruksplanen som är bifogad detta prospekt.

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad 2019 av Kristofer Nyström. Därefter uppdaterad av Skogssällskapet med utförda åtgärder och tillväxt tom 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Vikene 1:8; 1:67 och 1:69

Ägare

Magnus Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,6 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 12,4 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 67,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Summa taxeringsvärden 1 944 000 kr. Fastigheten 1:8 har ett eget taxeringsvärde Skogsmark 1 525 000 kr, Skogsimpediment 2 000 kr, Åkermark 65 000 kr, Betesmark 32 000 kr, Summa: 1 624 000 kr. Fastigheterna 1:67 och 1:69 är samtaxerade med följande taxeringsvärde Skogsmark 269 000 kr, Åkermark 51 000 kr, Summa: 320 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 3 047 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag)
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Vikene och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning