Vikhyttan

Ett skifte nära Vikhyttan.
Areal: 21 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2021
Fastighet i ett skifte i närhet till Vikhyttan och Vikhyttesjön. Totalt ca 5 700 m³sk, varav avverkningsbart 2 800 m³sk. Hög bonitet i sluttande mark, bedömd till 7,1 m³sk/ha, jakt i förening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 21,21 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 727 m³sk, vilket motsvarar ca 270 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 36 % av virkesförrådet medan gran har 47 % och lövträd har 17 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 170 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Foran Forest under juli 2021

Jakt

Marken ingår i Olshyttans jaktvårdsförening med jakt på ca 500 ha. Arrende 400 kr/år. Ny ägare av fastigheten har möjlighet att söka medlemskap i föreningen.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några Nyckelbiotoper, Naturvärden eller Fornlämningar. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

HEDEMORA VIKHYTTAN 5:8

Ägare

Eva Norling 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,2 ha
Summa: 21,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 284 000 kr
Summa: 1 284 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning