Viksmyra

Gård i Holmsveden med egen strandlinje. Gården omfattar ca 5,8 ha mark samt bostadshus och ekonomibyggnader.
Areal: 6 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 2 900 000 SEK
Visning:
13/6 2021
Kontakta mäklaren för visningstid.
17/6 2021
Kontakta mäklaren för visningstid.
Nu finns möjligheten att förvärva en sjönära gård med egen strandlinje belägen på en udde i Härnbosjön. Nära anslutning till Holmsvedens samhälle. Rymligt bostadshus om 7 rum och kök varav fyra sovrum. Garage med plats för två bilar och flera äldre ekonomibyggnader. Fastigheten omfattar ca 5,8 hektar mark varav 3,8 hektar åker/betesmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (46)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1,5 plan med källare. Boarea om 159 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på gjuten källarplan, stomme av timmer/trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har plåttak och både två och tre-glas fönster. Vattenburen uppvärmning med radiatorer via en CTC vedpanna från 1983 med två ackumulatortankar placerade i källaren. Fastigheten har vatten via egen grävd brunn med cementeringar, samt enskilt avlopp till trekammarbrunn utan infiltration. Vatten och avloppsbrunn är belägen på fastigheten med nyttjas även av grannfastigheten via servitutsavtal.

Byggnadens nedre plan inrymmer rymlig entréhall med klädavhängning. I anslutning till hallen finns badrum rustat 2014 med tvättställ, wc och dusch och trappa till källare samt övre plan. Ljust och rymligt kök med matplats delvis rustat 2015, vardagsrum med goda sittmöjligheter och utsikt över Härnebosjön samt en matsal.

Övre plan inrymmer hall/allrum, separat wc, fyra rymliga sovrum och ett mindre kontor. Garderober och skrubbar med goda förvaringsmöjligheter.

Källarplan under större delen av byggnaden inrymmer tvättstuga, pannrum med vedpannan, tankar och vattenanläggning, vedförvaring, förvaringsutrymmen och matkällare.

Bostaden har ett trevligt läge med vacker utsikt över Härnebosjön och åkermarken. Trevlig trädgårdstomt med eget strandläge samt med odlingsmöjligheter i växthus. Stor inglasad altan på framsidan samt altandäck på ena gaveln ut mot sjön.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares förbrukning.

Elförbrukning 12 223 kWh, ca 18 000 kr
Uppvärmning, vedförbrukning ca 35 kubikmeter ved
Renhållning 2 324 kr
Slamtömning 2 190 kr
Sotning 1 370 kr
Försäkringskostnad bostad 4 816 kr
Totalt ca 28 700 kr

Tillkommer fastighetsavgift om förnärvarande ca 5 655 kr / år.
Avgift till vägförening har ej utgått då vägbidrag har täkt samtliga kostnader.

Ekonomibyggnader

Garage

Garagebyggnad med två portar varav en större för traktor uppförd på gjuten platta med trästomme och stående träpanel under plåttak. Byggnaden inrymmer garageplats för två fordon, förråds och verkstadsutrymme.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä och delvis uppmurad under plåttak. Byggnaden inrymmer fd ladugårdsdel, litet verkstadsutrymme samt förrådsutrymmen. Delar av bygganden har rasat in och byggnaden har överlag stort renoveringsbehov.

Snickarstuga, förrådslänga

Äldre träbyggnad under eternittak. Byggnaden inrymmer ett litet verkstadsutrymme samt förrådsutrymmen. Vidbyggt snickarstugan finns äldre byggnadslänga i trä under plåttak. Byggnadsdelen inrymmer ett litet inrett rum samt förrådsutrymmen. Byggnaden har överlag stort renoveringsbehov.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbeskrivning till 3,8 hektar. Marken är välarronderad och belägen i anslutning till brukningscentrum och består av tre gräsbevuxna åkerlappar som lämpar sig väl för åker och betesmark.

Skogsmark

Skogsmarken har inventeras av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2020. I samband med inventeringen så upprättades en skogsbeskrivning enligt nedan. Enligt skogsbeskrivningen är den produktiv skogsmarksareal 0,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om ca 110 m³sk. Skogsmarken är fördelad på två avdelningar.

Avd 24
Belägen norr om gården med en areal om 0,4 hektar. Ålder cirka 65 år, Ståndortsindex T22, Huggningsklass G2, virkesvolym ca 225 m³sk/ha vilket ger ett virkesförråd om ca 90 m³sk. Trädslagsfördelning Tall/Gran/Löv 50/40/10 %.

Avd 25
Belägen söder om gården med en areal om 0,5 hektar. Ålder cirka 25 år, Ståndortsindex B22, Huggningsklass G1, virkesvolym a 225 m³sk/ha vilket ger ett virkesförråd om ca 90 m³sk. Trädslagsfördelning Tall/Gran/Löv 10/10/80 %.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbeskrivning samt skogskartor.

Natur- och kulturvärden

Det finns inga natur, forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ligger för närvarande inom Hernebo jaktlags jaktmarker som omfattar ca 1 237 hektar. Kontaktperson är jaktledare Hans-Olof Ekengren tfn 070-2198488. Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 6 månaders uppsägning.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg, Söderhamn Härnebo GA:1 som förvaltas av Viksmyra samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av totalt två penninginteckning om totalt 320 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Ständning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan kommer att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Härnebo 3:17

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 5,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 0,9 ha
Inägomark 3,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 5,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 320 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning