Ostnässkogen

Vildmark vid havet
Areal: 371 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Stort välarronderat skogsskifte med växtliga yngre skogar.

Obebyggt skogsskifte om totalt 370,9 ha varav 298,3 ha är produktiv skogsmark. Till detta tillkommer 14,9 ha vatten. Skiftet är beläget vid Fjäleviken öster om Enånger och kombinerar både skogsbruk med vacker vildmark och kustlandskap. Skogsmarken är talldominerad och består till övervägande del av gallringsskogar. Virkesförrådet är drygt 37 415 m3sk (125 m3sk/ha) Bonitet är 4 m³sk/ha och år. God tillgänglighet genom de skogsbilvägar som går över skiftet. Försäljningsobjektet har enskild jakt (är alltså inte med i något viltvårdsområde eller jaktklubb) och kan bedrivas inom hela området.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ostnässkogen

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Skogsmarken är inventerad hösten 2020 av Malin L Wallin, Ludvig & co. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 307,9 ha varav 298,3 ha är produktiv skogsmark.
Virkesförrådet uppgår i planen till 37 415 m³sk vilket ger ett medelförråd om 125 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn i klasserna 10-69 år med en majoritet i klassen 30-40 år. Medelboniteten är skattad till 4 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1 424 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 64% tall, 23% gran och 13% löv.
Plantering bör ske snarast av ca 10 ha och röjning bör ske av ca 28 ha.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Natur och kultur

NATURVÄRDEN:
Avdelningarna 53, 65, 68, 73 och 75 i skogsbruksplanen är bedömda som nyckelbiotoper.

- Inlöst biotop. 6,2 ha. ObjektId: SK 165-2003 (2184-P03/9) Området är markerat ljusblått och ligger mittemellan avdelningarna 75 och 77.

- Naturvårdsavtal, ca 0,7 ha. Kantzon, korridor, bäck, ravin. ObjektId SK 308-2002 (Området är markerat ljusblått och ligger ovanför avd 220).

- Naturvärde, ca 0,6 ha. Barrskog Ärendebeteckning: N 3013-2001 (Avd nr 26 i skogsbruksplanen)

Källa: Skogsstyrelsen (Skogens pärlor)

Jakt och fiske

Jakt
Fastigheten har enskild jakt.


Fiske
Fastigheten har enskilt fiske. Spöfiske i havet är fritt. (Källa: fiskekartan.se)

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Finnicka 17:1

Ägare

Britt Inger Johansson 1/2
Kjell Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 382,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 298,3 ha
Skog med restriktion 7,8 ha
Myr/kärr/mosse 58,6 ha
Berg/hällmark 2,9 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 14,9 ha
Summa: 385,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet varför taxeringsvärdet inte kan redovisas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier