Vis-Storsjön

Välarronderad skogsegendom
Areal: 292 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Skogsegendom utöver det vanliga vid Vis-Storsjön i sydöstra Hälsingland.

Här tillfälle att förvärva en obebyggd och för området ovanligt stor och välarronderad skogsfastighet med välskötta skogar, belägen vid Trönö nordväst om Söderhamn. Fastigheten är talldominerad, har marker med goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 257 ha och håller ett medelförråd om ca 100 m³sk/ha. Fastigheten ingår i viltvårdsområde.

Ovanstående i kombination med fastighetens belägenhet på båda sidor om Vis-Storsjön gör det till en lättillgänglig och naturskön möjlig investering.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Vis-Storsjön

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten har en skogsbruksplan upprättats i maj 2022 av Lars Rosén. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 257,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 26 005 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 101 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med en andel på hela 81% medan gran utgör 13% och löv 6%.

Skogen återfinns i flertalet åldersklasser men har en tyngdpunkt på äldre och yngre skogar. Boniteten är beräknad till 4,7 m³sk/ha och den löpande tillväxten till 919 m³sk per år.

Se bifogad skogsbruksplan för närmare information.

Fastigheten består av tre ägofigurer, två huvudsakliga som åtskiljs av Vis-Storsjön samt en mindre ägofigur vid närbelägna Visbodarna. Den mindre ägofigurens södra fastighetsgräns är ej hävdad i terrängen. Ägaren har under åren därför samordnat skogliga åtgärder med angränsande fastighet, som har likartad skog, och delat på engagemangen.

Arboretum

På fastigheten finns ett mindre arboretum bestående av amerikansk klippgran, douglasgran, serbisk gran, sibirisk lärk, blågran och svartgran. Det har planterats ca 100 st av vardera för ca 10 år sedan med varierat resultat då marken inte är den mest lämpade för dessa trädslag.

Vägar

Väg söder om sjön, väg över fastighetens nordöstra del samt den väg som går i sydostlig riktning från den allmänna vägen, förvaltas samtliga genom tre separata frivilliga överenskommelser mellan berörda fastighetsägare.

Vägen som korsar fastigheten strax norr om Vis-Storsjön utgör en gemensamhetsanläggning, Vi GA:1.

Därutöver finns två vägar som säljaren låtit uppföra inom fastigheten och som förvaltas helt i egen regi. Vid dessa är vägbommar uppsatta.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns tre byggnader som ägs av annan och därför inte ingår i försäljningen. Det gäller två förrådsbyggnader i den nordöstra delen samt en bastu vid Vis -Storsjöns norra strand, nära den västra fastighetsgränsen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Vi-Hamre viltvårdsområde med en areal om ca 3 600 ha. Älgjakten är uppdelad på två sektioner, småviltjakt får bedrivas över hela arealen. För frågor vänligen kontakta Mats Widén, ordförande, mobil: 070-553 60 01.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Trönö Fiskevårdsförening. Se deras hemsida för vidare information, https://www.tronofiske.se/

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Vi 1:1

Ägare

Hans Berglöw 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 257,2 ha
Impediment 29,4 ha
Väg och kraftledning 4,8 ha
Inägomark 0,7 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 292,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Åkermark 108 000 kr
Betesmark 4 000 kr
Skogsimpediment 60 000 kr
Skogsmark 6 133 000 kr
Summa: 6 305 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar med ett totalt belopp om 4 329 000 kr uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier