Visättra

Stadsnära skogsfastighet
Areal: 38 ha
Kommun: Österåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2023
38 ha skog och åker i Visättra

Via Areal i Stockholm erbjuds tillfälle att förvärva ett sammanhängande skifte strax norr om Åkersberga. Den totala arealen uppgår till 37 ha och fördelar sig på 26,1 ha produktiv skog och 9,1 ha inägomark, det totala virkesförrådet uppgår till 5431m³sk. Det småbrutna landskapet borgar för spännande jaktupplevelser, allt inom 40 min bilfärd från centrala Stockholm!

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Visättra

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Gunnar Boglind, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt upprättad skogsbruksplan uppgår arealen inägomark till 9,1 ha, som är belägen i fastighetens mitt. Marken består av ängsmark som inte brukas i dagsläget till annat än viltbete.

Skogsmark

Skogsmarken är samlad i ett skifte och uppgår till 26,1 hektar. För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 av Foran Forest. Skogsmarken består i huvudsak äldre skog, fastighetens medelbonitet är bedömd till 5,9 m3sk/ha/år. Virkesförrådet utgörs i huvudsak av tall (56%) följt gran /24%) och löv (20%), det totala virkesförrådet är bedömt till 5431 m3sk vilket ger ett medeltal på 208 m3sk per hektar. Under planperioden finns såväl gallring som föryngringsavverkning föreslagen om totalt 659 m³sk.

Skogens fördelning på målklasser är enligt skogsbruksplanen 72,8% PG-skog, vilken har målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur- och kulturvärden. Resterande 27,2 % är NO -skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen bör vara medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder enligt skogsbruksplanen. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen, om ej annat har överenskommits.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning samt plantering i avdelning 1, om totalt 3 hektar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper om totalt 7,1 hektar. För mer information se skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är ej upplåten och kommer vara tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Österåker Visättra 3:8

Ägare

Anders Rudengren 1/3
David Tomsic 1/3
Joakim Holgersson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 730 000 kr
Skogsmark 4 231 000 kr
Summa: 4 961 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier