Vuono

Fint beläget gårdscentrum, produktiv skogsmark om 132 ha och 12 240 m3sk.
Areal: 225 ha
Kommun: Haparanda
Objektstyp: Skog
Visning:
14/9 kl 15:00-15:45
Skogsfastighet belägen i Vuono strax utanför Haparanda. Gården ligger fint i kanten på byn med den egna åkermarken i direkt anslutning. Byggnationen utgörs av bostadshus och förrådsbyggnad i rivningskick samt bastu och friggebod. Skogsmarken uppgår till 132,3 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 12 240 m3sk. Fastigheten försäljes genom offentlig auktion torsdagen den 23 september kl. 10.00 på Haparanda
Stadshotell, Torget 7.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (17)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset, som är i mycket dåligt skick, är uppfört i 1 ½ plan. Byggnaden har plåttak men saknar vatten, avlopp och el.

Övriga byggnader

Fastigheten är även bebyggd med hölada och äldre förrådsbyggnad. Höladan står delvis utanför tomtgränsen, båda byggnaderna är i rivningskick. Bastubyggnaden och friggeboden är i användbart skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 2,6 ha åkermark i direkt anslutning till gården. Åkermarken brukas av lantbrukare i Vuono, det finns inget skriftligt arrende för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2020 av Stefan Drugge vid Töre Skogsbruksservice är den produktiva skogsmarken 132,3 ha. Virkesförrådet har uppskattats 12 240 m3sk och trädslagsfördelningen är 59% tall, 15% gran, 25% löv och 1% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,7 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Jakten på fastighetens alla skiften, förutom Präntijärviskiftet ingår i Vuono jaktsällskap, upplåten till den 30 juni 2022. Jakträtten på Präntijärviskiftet ingår i Sangijärvi-Nikkala jaktlag och är upplåten till den 30 september 2022.

Byggnader på ofri grund

Enligt uppgift ägs jaktstugan, belägen i avdelning 45 skifte 4 i bifogad skogsbruksplan, samt friggeboden, belägen söder om bostadshuset, av annan än fastighetsägaren. Dessa byggnader ingår därför inte i Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Haparanda Vuono 8:13

Ägare

Marianne Svedjeholm 1/21
Agnes Aldrin Db 1/42
Ulf Svedjeholm Db 1/126
Bertil Segerlund 1/126
Birger Segerlund Db 1/126
Stephan Svedjeholm 13/84
Berit Rönnbäck 19/126
Karl-Erik Svedjeholm Db 5/336
Stig Svedjeholm 13/84
Krister Svedjeholm 1/18
Ann-Kristin Svedjeholm 1/18
Rolf Svedjeholm 17/224
Jan-Gustav Svedjeholm 17/224
Barbro Svedjeholm 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 224,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 132,3 ha
Impediment 45,9 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 31,6 ha
Summa: 214,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 29 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Skogsmark 1 495 000 kr
Skogsimpediment 32 000 kr
Tomtmark 23 000 kr
Summa: 1 589 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person folkbokförd i Haparanda kommun i minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljes genom offentlig auktion. För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom offentlig auktion. För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning