Yli-Kuittasjärvi

Obebyggd med hela 11 865 m3sk äldre än 90 år, älgjakt i jaktlag. I Svanstein.
Areal: 193 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 950 000 SEK
Anbudsdag: 10/1 2022
Skogsfastighet utan byggnader strax norr om Svanstein. Det totala virkesförrådet uppgår till 16 221 m3sk varav 11 865 m3sk är äldre än 90 år. Det finns ett område om 24 ha med riktigt fin skog som är redo att avverkas. Fastigheterna ingår i älgjaktslag vilka jagar på 3 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (11)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 155 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 16 221 m³sk. Trädslagsfördelningen är 74% tall, 14% gran och 12% löv. Medelboniteten uppgår till 2,5 m3sk. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2015 av Foran Forest AB. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12 ingår i Yli-Kuittasjärvi jaktlag vilka jagar på totalt 3 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12

Ägare

Mikael Ström 1/4
Göran Ström 1/4
Ingrid Ström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 155,0 ha
Impediment 42,0 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 197,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Yli-Kuittasjärvi 1:7, 1:10 och 1:12 är samtaxerade. När denna försäljning är genomförd kommer Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12 att åsättas ett nytt taxeringsvärde av Skatteverket.

Inteckningar

Det finns en inteckning om 237 000 kr i fastigheterna Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12. Inteckningen gäller även i Yli-Kuittasjärvi 1:10. Med det som nu säljs följer ingen inteckning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Övertorneå kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning