Yllestad Korsgården 2

Yllestad Korsgården 2
Areal: 77 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2022
Välskött och trevlig gård i vacker landsbygdsmiljö.

Korsgården 2 finns belägen i den svagt kuperade odlingsbygden, strax norr om Kättilstorp. Gården är synnerligen välskött med allt ifrån dess åker- och skogsmark till dess bostad och övriga byggnader. Här erbjuds ett bekvämt boende med modern och hög standard samt rikliga utrymmen i flera byggnader för verkstads- och förvaringsändamål eller verksamhet efter eget intresse. Jordbruksmarken är rationell och ligger väl samlad från gårdens centrum och i nordvästlig riktning. Skogsmarken finns fördelad på flera skiften i omgivningarna.

En knapp kilometer från gårdscentrum finns en av Korsgårdens alla stoltheter, de anlagda dammarna med sin parkliknande omgivning. En plats som tar några minuter att gå till, men som ger dig ett totalt miljöombyte och som samtidigt ger möjlighet till såväl en fiskestund som ett bad eller en båttur.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Yllestad Korsgården 2

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: John Enander, Areal och Karin Aldén

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Mycket välhållen bostadsbyggnad i 1,5 plan med källare. Huset, som enligt taxeringsuppgifterna omfattar 175 kvm boarea samt 100 kvm biarea, uppfördes år 1950 med reglad trästomme och vitputsad fasad. På taket ligger betongpannor (ca 2 år gamla). Fönster är bytta i hela huset till 3-glas isolerfönster. Uppvärmning sker med bergvärmepump och ett vattenburet system. Vedpannan och ackumulatortankarna finns kvar som komplement. Enskilt vatten från djupborrad brunn och enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns installerad och är ansluten till fiberförening (Fiber Falbygden).

I markplan finns huvudentré till hall med gästtoalett till vänster, avhägningsytor och trappa till övre plan samt källartrapp. Till höger om entréhallen möts man av ett rymligt dubbelrum med en matsalsdel och ett vardagsrum/ tv-rum, samtliga med stavparkett. Via vardagsrummet når man även det tillbyggda uterummet. Köksentré från bostadens sydöstra gavel till hall med utrymmen för klädförvaring m.m. Öppet och rymligt kök med tillhörande matplats. Köket renoverades för ca 15 år sedan med kittfärgade köksluckor och ekskåp samt fullutrustat med moderna vitvaror. På övre plan möts man av ett ljust allrum med kontorsdel och utgång till balkong ovanför huvudentrén. Sängkammare och ytterligare ett sovrum med tillhörande garderober samt inredda snedgarderober. Badrum med snedtak som inrymmer wc, duschplats samt dubbla handfat.

Källare under hela huset med bl a tvättstuga, duschrum och gott om förvaringsutrymmen. Samtliga av dessa rum har klinkergolv. Pannrum med bergvärmepump, vedpanna och ackumultortankar, vattenpump och hydrofor. Pannrummet fungerar även som groventré med utrymme för klädförvaring m.m.

Flygelbyggnad

Vacker och karaktärsrik flygelbyggnad från sent 1700-tal, som även kallas gammelstugan. Var bebodd fram till 1950-talet och är inredd med tre rum och kök samt entréhall med trapp till oinredd vind. Kakelugnarna och järnspisen finns bevarade med är ej använda under senare tid och kräver därför besiktning för att vara godkända att elda i. El finns i stugan, men ej vatten och avlopp. Byggnaden är uppförd på stenfot med timrad stomme, stående träfasad samt tak av betongpannor. Fönster av typen enkelglas med innanfönster.

Ekonomibyggnader

Ladugården

Höghusbyggd ladugård under plåttak. Djurdelen omges av vitputsade väggar och har inredningen bevarad från tiden då gården hade uppbundna djur. Ovanliggande ränne. Logen har ett helt plant golv, delvis med gjuten platta och resterande golvyta med grusat underlag. Bra takhöjd med en större port på långsidan och en på gaveln. Här finns gott om plats för maskinuppställning och annan förvaring. Stomme och väggar i trä.

Stallet

Gårdens stallbyggnad är ombyggd till garage och en rymlig verkstadslokal. Den isolerade verkstaden är utrustad med taktravers, arbetsbänkar, vektygstavlor samt en dubbel vikport på gaveln. Verkstaden är rymlig nog att hysa större maskiner, traktorer o.d. Via trapp från verkstaden når man ett loft med förvaring av verkstadsutrustning. Övrig del av byggnaden är ett garage med port från sidan. Hela byggnaden har gjutet golv, vitputsad fasad samt tak av plåt.

Dubbelgaraget

Gårdens magasin är omgjort till ett rymligt garage med gjuten golvplatta, dubbla elstyrda takskjutportar samt ett isolerat loft. Garagedelen är isolerad med gott om plats för bilar och andra maskiner/redskap. I ena hörnet finns en arbetsbänk med spishäll där gårdens kräftor kokas.

Maskinhallen

Maskinhall om ca 340 kvm med stomme och väggar i trä samt tak av plåt. Grusat underlag. Maskinhallen har ett sort och öppet utrymme för maskinuppställning med en dubbel vikport på gaveln samt två likadana portar utmed ena långsidan.

Potatiskällaren

En av gårdens äldsta byggnader med vitputsade väggar och ett omlagt plåttak. Byggnaden inrymmer en valvad potatiskällare i bra skick samt ett ovanliggande spannmålsloft med trägolv.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken omfattar knappt 30 ha, huvudsakligen belägen i två stora och rationella brukningsskiften. Jorden är representativ för Yllestad med moränjord på sandbotten med relativt hög mullhalt. Hela arealen har en tillfredsställande dränering med ett äldre täckdikessystem i botten som sedan kompletterats och moderniserats under 90-talet. Åkermarken är upplåten genom muntligt brukningsavtal avseende innevarande brukningsår. Fastighetsägaren ansöker om och erhåller EU-stödet för år 2022. Köparen övertar jordbruksmarken inför brukningsåret 2023.

Betesmark

Betesmarken omfattar 2,16 ha stödberättigad hagmark som ligger i den nordvästra delen av fastigheten. Betesmarken är delvis bevuxen med lövträd och nyttjas idag via muntlig överenskommelse som hästbete. Observera att ca 1 ha av den stödberättigande betesmarken i skogsbruksplanen är upptagen som skogsmark (avd 3). Arealen är dock inräknad som betesmark och borträknad som skogsmark i sammanställningen i detta prospekt.

Skogsmark

Skogsmarken på Korsgården 2 omfattar sammanlagt ca 39 ha som fördelar sig i flera skiften. Vid Aspelund finns den största arealen sammanhängande skogsarealen om ca 16 ha. Övrig skogsmark fördelas över sex stycken mindre skiften samt ca 8,5 ha skogsmark i den nordvästra delen av hemskiftet. Skogen domineras av yngre barrskogsbestånd med 55 % av arealen inom huggningsklass R2. Resterande areal fördelas mellan planteringar, gallringsbestånd och slutavverkningsmogen skog. Skogsskötseln bedöms vara god med väletablerade, röjda och gallrade bestånd samt få akuta behov av åtgärder. Även om skogsmarken är splittrad så är tillgängligheten huvudsakligen god och de flesta skiften nås från bilvägar/skogsbilvägar.

Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 2 900 m³sk (årets tillväxt inräknad) vilket ger ett genomsnitt på ca 74 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 31 % av tall, 51 % av gran, och 18 % av löv. Medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 190 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 100 m³sk, varav ungefär hälften som slutavverkning och hälften som gallring.

Impediment och övrig mark

0,7 ha av fastighetens areal är klassad som impediment och utgörs av mossmark (del av Dålebomossen). övrig landareal om ca 4,5 ha utgörs av ett par mindre inägor som ej berättigar EU-stöd, en pulkabacke samt vägar, gårdsplan och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag. Invid Kättilstorp samhälle och intill pulkabacken finns även en anlagd vattenspegel om ca 0,5 ha. Denna nyttjas av barn och ungdomar under vintertid som skridskobana, tillsammans med pulkabacken via muntlig upplåtelse och utan ersättning.

Jakt och fiske

Jakträtten är ej upplåten och övergår därmed till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten har generell tilldelning på älg. Med fastigheten följer tillgång till kräftfiske och regnbåge i de egna dammarna.

Dammarna

I den norra delen av fastigheten, ca 900 meter från gårdscentrum, har nuvarande fastighetsägare skapat en sagolikt vacker miljö med två dammar som omges av en parkliknande och inhägnad gräsyta. Här finns en friggebod med ett inrett rum samt en uteplats med vy över vattenspeglarna. En bit bort från stugan finns även ett litet utedass, byggt i trä. Kombinationen av de två dammarna med drygt 8 000 kvm vattenspegel, bryggorna, terasserna och de anlagda gräsytorna och stenmurarna skapar en storslagen och otroligt vacker helhet. I dammarna finns dessutom gott om kräftor samt regnbågsforell.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Yllestad 10:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,7 ha
Impediment 0,7 ha
Åkermark 29,8 ha
Betesmark 2,2 ha
Övrigmark 4,5 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 77,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 630 000 kr
Betesmark 189 000 kr
Skogsmark 2 499 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Bostadsbyggnader 849 000 kr
Ekonomibyggnader 213 000 kr
Summa: 5 531 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 310 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier