Ytterbyn

Fastighet om 102 ha produktiv skogsmark, 10 142 m3sk. Jakt på 7 242 ha.
Areal: 100 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 150 000 SEK
Anbudsdag: 14/1 2020
Obebyggd skogsfastighet i Kalix-Nyborg. Fastighetens markområden utgörs av skogsskiften med bra tillgänglighet på fastlandet samt fina lägen på bl.a. Fälesön utanför Marahamn. Den produktiva skogsmarken uppgår till 102,2 ha och virkesförrådet är uppskattat till 10 142 m3sk. Fastigheten ingår i Ytterbyns viltvårdsområde vilka jagar på totalt 7 242 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (20)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice 2016 är den produktiva skogsmarksarealen 102,2 ha och virkesförrådet är totalt 10 142 m3sk. Trädslagsfördelningen är 26% tall, 37% gran, 34% löv och 3% contorta, medelboniteten är 3,7 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår i Ytterbyns viltvårdsområde som har en totalareal om 7 242 ha som i sin tur ingår i Storön-Ryssbält älgskötselområde där Lars Börje Lundbäck, Kalix är företrädare.

Fastigheten har enligt stadgarna Ytterbyns viltvårdsområde två jakträtter på älg och fyra jakträtter till småvilt. En av jakträtterna till älg- och småvilt är upplåten genom ett nyttjanderättsavtal. Nyttjanderättsavtalet gäller för 10 år med start 1 juli 2020. Avgiften är betald i förskott för hela nyttjanderättsperioden.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Ytterbyn 50:1

Ägare

Nelly Larsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 102,2 ha
Impediment 3,3 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 109,2 ha

Taxeringsvärde

Byggnader med tillhörande tomt har styckats av från fastigheten och därför saknar Fastigheten eget taxeringsvärde. Fastigheten kommer att erhålla nytt taxeringsvärde under 2020.

Inteckningar

Det finns en inteckning om 10 900 kr i Fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är skriven i Kalix kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning