Ytterhogdal

Skogsmark vid Ytterhogdal som kan förvärvas även av juridisk person.
Areal: 128 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 2/12 2020
Härjedalens kommun säljer här del av fastighet belägen vid Ytterhogdal i östra Härjedalen. Det innebär att även t.ex. ett aktiebolag har möjlighet att förvärva egendomen. Försäljningsobjektet omfattar ca 98 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 800 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Försäljningsobjektet är arronderat i fem ägofigurer, tre huvudsakliga skiften och två mindre områden. En skogsbruksplan har upprättats i oktober 2019 av Mellanskog och planen har sedan räknats upp med 2020 års tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen omfattar försäljningsobjektet 98,3 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 7 836 m³sk, vilket innebär 80m³sk/ha. Skogen åldersfördelning har sin tyngdpunkt i yngre åldrar men även en del äldre (28% av arealen). Tall utgör 71% av virkesförrådet, gran 23% och löv 6%. Boniteten anges till 3,4 m³sk per hektar.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten är belägen inom tre olika jaktlag. Någon formell tillhörighet saknas varför ny ägare har att själv undersöka möjligheten till samverkan.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Ytterhogdals fiskevårdsområde. Se vidare information på deras hemsida: http://www.ytterhogdal-fiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Viken 8:5

Ägare

Härjedalens Kommun 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 98,3 ha
Impediment 24,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 1,5 ha
Vatten 3,0 ha
Summa: 128,2 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör område av fastighet saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) erfordrar förvärvstillstånd. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning