Yttervik

Areal: 27 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2019
Visning:
8/10 kl 15:00
Medverkan vid visning bokas hos mäklaren.
Fastighet med sjönära boende och skog endast 15 km från Skellefteå. Gårdsplatsen med bostadshus och kringbyggnader ligger vackert belägen intill Båtvikstjärnen. Arealen uppgår till närmare 27 ha varav 20,7 ha utgörs av produktiv skogsmark. Med fastigheten följer jakträtt i Ytterviks viltvårdsområde som omfattar ca 2 100 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0702133175

Bilder (18)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är byggt i två plan med källare. Huset byggdes i slutet av 1930-talet och enligt fastighetstaxeringen är nybyggnadsåret angivet till 1939. På nedre plan finns hall, kök, sovrum, vardagsrum och badrum. Övre plan har ett något brutet tak där planlösningen består av en hall, toalett, kök, alkov och två sovrum. Värmesystemet är vattenburet där värmekällan utgörs av en ca 10 år gammal vedpanna med ackumulatortankar samt elpatroner. En luftvärmepump sitter i dagsläget installerad i köket. Observera att luftvärmepumpen inte ingår i köpet och kommer att demonteras innan tillträdet! Huset har självdragsventilering. Vattenförsörjningen sker från en enskild djupborrad brunn. Avloppet utgörs av en trekammarbrunn som tillsammans med dräneringen gjordes om för 7 år sedan. Grunden är således av källartyp. Fönstren består av 2-glas förutom två som är nyare 3-glas. Huset har ett äldre falsat plåttak upptill. Stommen är av trä, likaså fasaden. Husets standard och skick bedöms som enklare med äldre kök och badrum. Avloppsledningar från övervåningen är defekta. Boytan uppgår till 90 kvm och biytan till 70 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Garage

Intill bostadshuset står två mindre garage som bedöms vara i sämre skick.

Sommarhus

Ett mindre sommarhus av enklare slag byggt i trä och med plåttak står i utkanten av tomten.

Energideklaration

En energideklaration är upprättad och en överlåtelsebesiktning är gjord. Protokoll finns tillgängliga på fastighetsannonsen på areal.se.

Driftskostnader

Elektricitet: 8 000 kr/år (hushållsel + drift av luftvärmepump)
Uppvärmning: 14 000 kr/år (ved i säck 20 m3 x 700 kr)
Sophämtning: 2 033 kr/år
Sotning: 970 kr/år
Slamtömning: 1 500 kr/år
Kommunal fastighetsavgift: 1 995 kr/år (taxeringsvärde 266 000 kr (bostad och tomt) x 0,75 %)
Försäkring: 3 787 kr/år
Summa: 32 285 kr/år

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Det finns en äldre ladugård på gården byggd i trä och med plåttak upptill. Byggnaden nyttjas idag som förråd och lagerlokal.

Timrad lada

På andra sidan vägen sett från bostadshuset står en timrad lada med papptak.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad 2015 av Norra skogsägarna. Planen är uppdaterad med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtberäknats till och med år 2019. Fastigheten består av två skiften med en total areal om 26,7 ha enligt skogsbruksplan varav 20,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår sammanlagt till 2 269 m³sk och boniteten till 4,2 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper saknas.

Jakt

Fastigheten ingår i Ytterviks viltvårdsområde som uppgår till ca 2 100 ha. Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt. Nuvarande jaktarrende har sagts upp och löper ut i mars 2020.

Fiske

Fiskerätt i Bureälvens nedre fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Yttervik 7:20

Ägare

Jennie Nilsson 1/3
Mikael Lindmark 1/3
Torbjörn Lindmark 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,7 ha
Impediment 3,6 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 1,6 ha
Summa: 28,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 255 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Tomtmark 60 000 kr
Skog med restriktion 18 000 kr
Bostadsbyggnader 206 000 kr
Ekonomibyggnader 43 000 kr
Summa: 594 000 kr

Inteckningar

Det finns fyra stycken skriftliga pantbrev om sammanlagt 36 450 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0702133175

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730787125

Jag är intresserad av fastigheten Yttervik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning