Yxberg

Välskött skogsfastighet i ett skifte om 70 ha med ca 9 200 skogskubikmeter. Jakt i vvo om ca 11 000 ha.
Areal: 70 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2020
I naturskön omgivning med omväxlande terräng ligger denna skogsegendom strax väster om Söderhamn. Ett sammanhängande skifte där skogen har bra åldersfördelning med tyngdpunkt på medelålders skog. Fastigheten ingår i Trönö Norra viltvårdområde om ca 11 000 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juni månad 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 61,3 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 9 200 m³sk vilket ger medelförråd om 150 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 59 %, gran 31 % samt löv 10 %. Ca 1 750 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Fastigheten ingår i Trönö-Berge Ga:1 som förvaltas av BERGESBODVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, utdebitering ca 3000 kr år 2020.
Den sista norra stickaren som går upp till fastigheten med vändplan i rågången ingår ej i Bergesbodvägens Samf utan förvaltas av de tre fastigheterna som berörs av denna väggsträcka.

Jakt

Fastigheten ingår i Trönö Norra viltvårdsområde om ca 11 000 ha. Kontaktperson är jaktledare Jörgen Högman tfn 070-6410059.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper. Avdelning 5 om ca 0,4 ha med definition "lövbränna" samt avdelning 11 om ca 1,4 ha med definition "Lövrik barrnaturskog". Avdelning 5 omfattas även av ett naturvårdsavtal. Större delen av avd 32 är klassad som naturvärdesobjekt med definitionen "Å eller bäckmiljö".

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN GYNNBERG 1:7

Ägare

Magnus Vestlund 1/2
Maria Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,3 ha
Impediment 7,7 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 70,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 501 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 1 524 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning